30 jaar EGLSF

European Gay & Lesbian Sport Federation

Interview met Edgar Castillo Aguilera, penningmeester EGLSF en lid Smashing Pink.

EGLSF- doelstellingen zijn:

- Bestrijding van discriminatie in de sport op grond van genderidentiteit of seksuele geaardheid.

- Stimuleren van integratie in sport en emancipatie van sporters, ongeacht genderidentiteit of seksuele geaardheid.

- Het uitkomen van atleten mogelijk maken en ondersteunen.

- Informatie uitwisselen en coördinatie mogelijk maken tussen Europese sportgroepen en toernooien.

- Ondersteunen van de oprichting van nieuwe homoseksuele / lesbische / biseksuele / heteroseksuele / transgenderale / queer en gemengde sportgroepen.

- Het bijdragen aan een veilig sportklimaat voor lhbtiq-sporters in Europa.

- Het bestrijden van discriminatie op grond van seksuele oriëntatie, genderidentiteit, -expressie en geslachtskenmerken in de sport.

- Het bevorderen van inclusie en diversiteit binnen Europese sportorganisaties.

- Kennisdeling op het gebied van seksuele oriëntatie, genderidentiteit, -expressie en geslachtskenmerken.

 

Edgar, wanneer en waarom is EGLSF opgericht?

De European Gay & Lesbian Sport Federation (EGLSF) is In Den Haag in 1989 opgericht als een specifieke sportfederatie voor Europa, zoals de FGG (Federation GayGames) dat is voor de wereld. Dat idee ontstond na de tweede GayGames  in San Francisco (1986). Eén van de doelstellingen van de EGLSF destijds was het opzetten van een Europees multisportevenement voor de lhbtiq-gemeenschap. Dit resulteerde in 1992 in de eerste editie van de EuroGames, waar EGLSF nog altijd de licentiehouder van is. De EGLSF heeft een participatiestatus bij de Raad van Europa en is lid van het Raadgevend Comité van de uitgebreide gedeeltelijke sportovereenkomst (EPAS) van de Raad van Europa en is betrokken bij meerdere Europese projecten op het gebied van (lhbtiq-)sport  .
Het bestuur bestaat uit 8 leden. Zittingsperiode van een bestuurslid is 3 jaar. Bestuursleden moeten wel aangesloten zijn bij een club/organisatie die lid is van de EGLSF, maar ze vertegenwoordigen de club niet, want dat zou dan tot belangenverstrengeling kunnen leiden. De clubs (besturen) worden apart benaderd om ergens over hun stem uit te brengen. Het bestuur wordt gekozen door de Annual General Assembly (AGA). De AGA is het hoogst beslissende orgaan van de federatie en stellen de jaarplannen en begroting vast.
Edgar: ik begin nu aan mijn 3e jaar, en ook SP-lid Diana van den Born is bestuurslid en zojuist herkozen voor haar 2e termijn.
We vergaderen om de week met een skype-meeting en komen ca. 6x per jaar bij elkaar voor een face-2-facemeeting.  Daar bespreken we de meest uiteenlopen zaken, zoals EuroGames, Europese projecten, financiën en de status van ons jaarplan.

Waar worden de EuroGames gehouden?

Altijd in Europa maar wij verwelkomen sporters uit de hele wereld.
De allereerste en ook tweede EuroGames werden gehouden in Nederland (den Haag, 1992 en 1993), toen kwamen er voornamelijk nog alleen Europese sporters. Meer kun je er over lezen op onze site van EGLSF en zie je hoe het uitgroeide tot een van de grootste LHBTI- sportevenementen met steeds meer sporten en dus deelnemers.
De volgende EuroGames worden van 11 t/m 13 juli 2019 gehouden In Rome.

De betrokkenheid van de clubs c.q. leden is nog niet erg groot merk ik.

Dit verschilt erg per club/organisatie. Een aantal leden is heel erg actief en betrokken bij gezamenlijke projecten, stellen zich kandidaat voor de organisatie van een AGA of EuroGames en schuiven kandidaten naar voren voor het bestuur en/of interne commissies. En we hebben ook een aantal ‘slapende leden’, die zich alleen laten informeren.
Informatie middels een maandelijkse nieuwsbrief gaat naar de secretaris en/of voorzitter en we vragen dan de nieuwsbrief door te sturen aan de leden. Dat maakt het ook wel lastiger die betrokkenheid groter te krijgen. Ook staat in die nieuwsbrief de kalender met alle toernooien,ook de niet- GLTA toernooien!
Niet alle clubs hebben namelijk GLTA- toernooien en die zou je dan missen.

Jullie doelstellingen zijn duidelijk, maar hoe kom je verder dan de clubs die dit al zelf als doelen hebben?

EGLSF is ook lid van ENGSO, alwaar wij in een speciale Equality commissie zitten en zo alle nationale sportfederaties bereiken. Verder zijn we vaak gast of vertegenwoordigd op conferenties gerelateerd aan onze doelstellingen,zoals bijvoorbeeld de FIFA Equality-conferentie. Hierin werken we ook veel samen met andere organisaties als FARE Netwerk en onze leden.En ook bij de koepels van meerdere sportfederaties zitten bij hun vergaderingen.
Kortom, we zijn een stem voor jullie maar hebben daar geen stemrecht, wel een initiatiefrecht om ideeën te presenteren of workshops te geven. 

EGLSF is veel meer dan tennis dus. Vaak denken tennismensen dan direct aan GLTA.

Dat is vaak een misvatting. Ons ledenbestand bestaat uit ca 120 diverse sportclubs waarvan misschien 10 tennisclubs.
Dus wij zijn geen GLTA maar we werken wel graag samen met ze.
Zo heb ik heb onlangs een idee gelanceerd, namelijk hoe onze leden (die tennis aanbieden) profijt van zo’n samenwerking kunnen hebben. Bijvoorbeeld door de clubs die lid zijn van de EGLSF korting te laten krijgen bij hun toernooi-afdracht naar de GLTA. (license-fee). Het kan ook anders nog maar dat gaan nu misschien even te ver. We zijn in iedere geval bezig het te onderzoeken.
Leden betalen een participation- fee aan ons via hun club, dat is iets anders, en bedraagt een euro per lid momenteel.
Wij hebben natuurlijk wel met meer sporten te maken dus we moeten alert zijn dat als we zoiets met tennis willen doen we ook naar andere sporten moeten kijken of we daar ook in die zin iets voor kunnen betekenen.
Nu al hebben onze leden een gereduceerd tarief voor deelname aan de EuroGames.

Jullie (bestuursleden) hebben regelmatig meetings in Europa, dat lijkt me een kostbare zaak.

We komen ca 6x per jaar samen naar lokaties in Europa voor een Face-2-Face meeting, waarvan er 1 in combinatie met de AGA plaatsvindt en 1 in combinatie met de EuroGames.reizen. We hebben een budget daarvoor en zoeken altijd naar de goedkoopste mogelijkheden. We beginnen met hosted housing en anders goedkope hotels en we delen kamers. Op de betreffende lokatie sluiten we dan vooraf deals met de clubs daar voor gratis vergaderruimtes. Wel moeten er 8 mensen reizen, eten en drinken, en dat wordt betaald van het budget waar we dit jaar trouwens goed binnen zijn gebleven. Bovendien organiseren we daar dan ook een Meet&Greet met bestuursleden van (potentiële) leden en proberen het te linken aan een toernooi dat daar dan op dat moment gehouden wordt. Zo ontmoeten we zoveel mogelijk (potentiële) leden en dit wordt altijd zeer gewaardeerd. We willen ook Oost-Europese landen meer betrekken bij de EGLSF; er is daar nog weinig, clubs hebben nog geen bestaan, maar het enthousiasme is daarentegen juist heel groot. Makkelijk is dat niet gezien de politieke situatie soms ter plekke.
Macedonië bijvoorbeeld heeft nu ook buddyclubs die daar dan weer andere clubs met hun expertise helpen..

Spannend: de EuroGames 2022 komen naar Nijmegen?

Ja, de EuroGames 2022 in Nijmegen! Half maart heeft de AGA unaniem gekozen voor Nijmegen als host van de EuroGames in 2022. Alvorens gekozen te worden, hebben zij in december een bidbook ingediend bij de EGLSF en hun bid op de AGA gepresenteerd. Nijmegen heeft reeds financiële toezeggingen van zowel Gemeente Nijmegen als Provincie Gelderland.
De EuroGames worden jaarlijks georganiseerd. De komende edities zijn in Rome (2019), Düsseldorf (2020), Kopenhagen (2021) en uiteraard in Nijmegen 2022.

Dank Edgar, en veel succes als bestuurslid EGLSF.

(Niels Wolf, maart 2019)

Reacties

(2)
Leuk artikel en wat fijn dat Smashing Pink nog altijd zo actief is bij de EGLSF, dat is wel een anders geweest, maar de laatste jaren gaat dat super. Vaak realiseren sporters niet hoe moeilijk belangrijk de EGLSF is. Ik weet nog goed dat we mede door Smashing Pink in 2012 de Eurogames in Budapest hebben kunnen laten plaatsvinden. Tennis stond niet op het programma, maar door onze goede internationale contacten is daar wel een tennistoernooi van de grond gekomen. In dit homofobe land zo een evenement organiseren ondersteunt de lokale gemeenschap enorm. De Eurogames in een wat kleinere stad als Nijmegen , hoe mooi is dat. Ik kijk er naar uit.
Aubert van Engelen (ex bestuurslid)
1 april 2019
Bedankt voor je leuke reactie.
Namens EGLSF,
Edgar
19 april 2019
Lentemagazine 2019 Overzicht