Elektronisch afhangen

Electronisch afhangen bij Smashing Pink. (lees dit goed svp.)

Vanaf 31 maart 2019 start bij SP een proefperiode van één seizoen met het electronisch afhangen en banen reserveren.

Het is vanaf deze datum mogelijk van afstand via de Smashing Pink website, of ter plekke op Amstelpark via de afhangterminal in de hal naar de binnen- en buitenbanen, electronisch banen te reserveren, de baanbezetting te bekijken en af te hangen. Voor het electronisch afhangen gelden een aantal regels, als aanvulling op het reeds bestaande baanreglement (zie SP website).

Het is alleen voor leden mogelijk om af te hangen en te spelen op de banen van Smashing Pink, nummers: 10, 11,en12 met een knltb-pasje van 2019.
Mocht er vanuit AP even een wijziging zijn van banen dan zullen zij dat zelf aangeven.

Speeltijden:
Van 08:00 - 23:00: periodes van 45 minuten.
Dit geldt voor zowel singles als dubbels.

1. Het is mogelijk om één week vooruit elektronisch af te hangen via de Smashing Pink website of terminal op Amstelpark. Je mag één keer online afhangen in die week.

2. Elke dag schuift die week één dag op. Dat betekent dus dat je steeds opnieuw online kunt afhangen voor de dagen na die week, maar slechts nadat je vorige reservering verstreken is.

3. Je moet de namen invullen van je medespelers zowel voor singles als dubbels.

4. Voor single twee spelers verplicht, voor dubbels vier spelers verplicht in te vullen. Dus niet: twee periodes achter elkaar dubbelen en die twee periodes reserveren met twee singles!

5. Altijd: bevestigen van je reservering tot uiterlijk 5 minuten voor aanvang van de reserveringstijd via de terminal op Amstelpark (je pas door scanner halen) want anders kan iemand anders je reservering overnemen. Aan het einde van je speeltijd kun je de reservering ter plekke verlengen op de terminal.

6. Verlengen: kan ter plekke via de terminal op Amstelpark nadat speelperiode is verstreken, en/of een nieuwe periode reserveren voor zelfde dag of in de betreffende week (kan ook online). Het is ook mogelijk de eerst mogelijke vrije baan ter plekke af te kunnen hangen via de terminal op Amstelpark.

7. Bij grote drukte het verzoek aan alle leden om dubbels te spelen i.p.v. singles.

8. Online en op de terminal kun je de baanbezetting bekijken. Je ziet welke banen/tijden geblokt zijn door anderen, competitie, toss of training.

9. Introducees. Introducees mogelijk: maandag t/m vrijdag van 09:00 tot 16:00 uur.  Maximaal 45min per keer. Dit kan alleen na betaling van €10,-- aan Smashing Pink op rekening nr. NL17INGB0007013396 onder vermelding van eigen naam lid, naam introducé en datum waarop geïntroduceerd wordt.
Pas na betaling kun je een tijdelijke pas afhalen bij de servicebalie op Amstelpark, waarmee je bij de terminal de baan kunt reserveren en bevestigen. Maximaal per lid: één introducé, per speelseizoen maximaal 5 keer. Lees hier alles over introduceren en tijdelijke passen.

Bij constatering  van een overtreding van de regels elkaar svp direct even daarop aan spreken. Een tweede reservering vervalt in dat geval.

Nb. In de Algemene Ledenvergadering is afgesproken dat we het elektronisch afhangen en deze instellingen na 3 maanden zullen evalueren en eventueel zullen aanpassen. We ontvangen vanaf 1 juli 2019 dan ook graag jullie feedback via een mail aan de redactie.

Amsterdam/SP, maart 2019

Lentemagazine 2019 Overzicht