Brainstormoverleg met KNLTB 14 november 2019

Thema: diversiteitsbeleid (accent vanavond op lhbti), zichtbaarheid en een veilig sportklimaat.
Kort verslag uitkomsten brainstormoverleg met KNLTB op 14 november 2019.

Aanwezig:

 • KNLTB: Matthea (ledenservice en projectmanager diversiteit), Arie Martijn (account- en regiomanager) en Ruud (staf en tennisleraar) en voorzitter vanavond.
 • Helga (TC ’t Oghe Callantsoog)
 • Smashing Pink: Marie Cecile, Marga, Jan Pieter, Petra en Niels

Na broodje met kennismaking en een inventarisatie van stand van zaken diversiteitsbeleid en doelstellingen KNLTB, een uitwisseling over beweegredenen waarom mensen lid worden van een roze tennisclub.
Vervolgens gaat de brainstorm gaat door aan de hand van een paar stellingen. Gedurende het beantwoorden van de stellingen komen er steeds meer potentiële actiepunten op tafel.

Samenvatting.
Het feit dat de KNLTB het initiatief nam tot deze brainstorm wordt als bijzonder positief ontvangen. Ook de nieuwe regenboog/tennisvlag kan op veel sympathie rekenen. Nu is het zaak om door te pakken.

De KNLTB geeft onvoldoende zichtbaarheid aan het thema diversiteit en in het bijzonder LHBTI.
Zo wordt er nauwelijks aandacht aan diversiteit besteed in de uitingen van de KNLTB
Suggestie wordt gedaan om in de opleiding en bijscholingen van trainers aandacht te besteden aan hoe om te gaan met diversiteit in trainingen op verenigingen.

De John Blankensteijn Foundation heeft kant-en-klare workshops ontwikkeld, die bijvoorbeeld bijvoetbal en hockey worden georganiseerd voor trainers/begeleiders. De KNLTB heeft inmiddels op advies SP ook al contact met ze opgenomen.
Ook in de KNLTB- Kringbijeenkomsten kan het onderwerp ‘ de veranderende maatschappij en hoe hier op in te spelen’ op de agenda staan.

 • Als concreet actiepunt wordt afgesproken om hier tijdens de a.s. Kringbijeenkomst van Amsterdam aandacht aan te besteden als soort pilot
 • Verder wordt de suggestie voor een Rolmodel of Ambassadeursrol besproken. Nederland heeft voldoende lesbische tennissters en een oriënterend gesprek moet mogelijk zijn. Als kanttekening wordt aangemerkt, dat een uitgesproken rolmodel sponsors kan afschrikken. De KNLTB moet eerst zelf beleid moet maken, voordat ze iets van een tennisster kan verwachten. Tennissers (mannen) idem.
 • Aansluitend hierop komt de suggestie dat de KNLTB aandacht aan het onderwerp kanbesteden op het bestuurderscongres in 2020.
 • Daarnaast zou in nieuwsbrieven meer aandacht besteed kunnen worden aan de LHBTIkampioenschappen. (geef deze winnaars vooral ook door aan de KNLTB.
 • Een ander idee waarmee de groep kwam: reik een certificaat uit aan een vereniging die‘Diversiteit Proof’ is. Alternatief kan het uitreiken van een jaarlijkse ‘Diversiteits-award’ zijn.Hier kan je als KNLTB bepaalde voorwaarde tegenoverstellen. Bijv. dat de trainer envereniging een workshop heeft gevolgd.

Voorzitter vraagt de vergadering naar een top 3 van actiepunten voor de KNLTB.

 1. Meer aandacht voor diversiteit in de uitingen van de KNLTB (CentreCourt, website, Social Media)
 2. Aandacht op het bestuurderscongres 2020 over de veranderende maatschappij (breed pakken).
 3. ‘Diversiteit’ (hoe omgaan met) als vast onderdeel van de opleiding van trainers en bijscholingen organiseren.

Verdere suggesties /mogelijke activiteiten KLNTB kunnen zijn:

 • Jonge doelgroep uitnodigen voor vergelijkbare brainstormsessie als vandaag.
 • Sessie organiseren in ander deel van het land. In Amsterdam zijn ze verder wat betreft diversiteit.
 • Koppel aan de Davis/Fed Cup een workshop
 • Vaar mee in Alkmaar of Utrecht aan de Pride. Dit is goedkoper en juist goed voor lokale publiciteit en LHBTI-tennissers.

Ook wordt besproken hoe KNLTB in overleg met GLTA misschien de wedstrijdpunten van GLTA toernooien kan gaan doorberekenen, maar dit  vergt veel en uitvoerig overleg.

Arie Martijn vraagt tot slot de vergadering om ideeën hoe de KNLTB de 50 LHBTI vlaggen leuk kan uitreiken.

Suggesties zijn:

 • Geef ze mee aan de Smashing Pink teams om ze uit te delen aan hun tegenstanders als ze uitspelen.
 • Maak er een variant ‘Bucket’ challenge van.
 • Plaats een oproep op Facebook aan vereniging, die laten zien op wat voor manier ze bezig zijn met het onderwerp.

Iedereen wordt bedankt voor hun positieve bijdrage.

Suggesties worden meegenomen naar o.a. KNLTB -bestuursoverleg en een vervolg wordt later gepland.
We houden vinger aan de pols nu.

Een rondleiding volgt door de nieuwe KNLTB- tennisvleugel en de avond wordt afgesloten met een drankje en hapje.

Nieuws overzicht