ALV 29 februari: voorzitter en bestuursleden gezocht

Op zaterdag 29 februari is de ALV om 16:30uur. Daarbij zal de voorzitter en een of meerdere bestuursleden aftreden en een nieuw bestuur gekozen worden. Heb je interesse in een bestuursfunctie, meld je dan bij het bestuur. Lees verder voor meer informatie over de regels hierover in het huishoudelijk reglement.

Huishoudelijk reglement

Artikel 6.

  • Kandidaatstelling voor een door de algemene vergadering te verkiezen functionaris geschiedt door het bestuur en/of door vijf seniorleden, ereleden of leden van verdiensten.
  • Kandidaatstelling door het bestuur geschiedt, nadat het bestuur zich heeft vergewist, dat de te stellen kandidaten een eventuele benoeming zullen aanvaarden. Kandidaatstelling door de leden geschiedt door middel van inlevering bij de secretaris van een daartoe strekkende  schriftelijke verklaring, vergezeld van een bereidverklaring van de gestelde kandidaat, uiterlijk zeven dagen voor de algemene vergadering.
Nieuws overzicht