ALV 29 februari 2020

Het Bestuur van Smashing Pink nodigt iedereen uit om naar de Algemene Ledenvergadering (ALV) te komen op 29 februari 2020 om 16.30 uur (voorafgaand aan de Schrikkeltoss zaterdagavond).
Kun je zelf niet komen, machtig dan iemand om voor jou te stemmen.
Heb je interesse in een bestuursfunctie? Graag!

Hieronder staat de agenda. De overige stukken voor deze ALV vind je bij Clubdocumenten (beschikbaar na inloggen).

AGENDA
ALGEMENE LEDENVERGADERING SMASHING PINK
Zaterdag 29 februari 2020
16.30 uur
Ingang Spa Zuiver

 1. Opening en vaststelling agenda (PDF)
 2. Notulen Extra ALV 25 oktober 2019 - bijlage 1
 3. Mededelingen
 4. Ingekomen stukken
 5. Jaarverslag 2019 - bijlage 2
 6. Jaarrekening
 7. Verslag kascommissie over het Boekjaar 2019 van Tennisvereniging Smashing Pink
 8. Décharge bestuur: Voorzitter en secretaris treden af
 9. Verkiezing nieuwe bestuursleden
 10. Verkiezing technische commissie
 11. Jaarplan 2020 - bijlage 3
 12. Pinkstertoernooi 2020 (Update en Goede Doel)
 13. Rondvraag
 14. Sluiting

19.00 uur: Schrikkeltoss!

Laatste Winter Toss Zaterdagavond

Nieuws overzicht