Afscheid bestuursleden, wie volgt hen op? Jij?

29 februari jl. was de laatste ALV onder voorzitterschap van Niels Wolf. Omdat er nog geen nieuwe voorzitter is neemt bestuurslid Bea Vrijhof voorlopig de hamer over. Ook Marie-Cécile van Riel nam afscheid als secretaris. Onder luid applaus bedankte Bea de aftredende bestuursleden voor hun inspanningen.

Gelukkig heeft zich op de valreep een kandidaat-voorzitter gemeld, die binnenkort een gesprek met het bestuur heeft. Hopelijk kan in een extra ALV, die vooralsnog gepland is op vrijdag 3 april voorafgaand aan de openingstoss, een nieuwe voorzitter gekozen worden!

 

Marie-Cécile blijft nog drie maanden in functie. Een nieuwe secretaris wordt gezocht. Wie meldt zich?

Ook voor andere commissies worden vrijwilligers gezocht: twee leden voor de sponsorcommissie en enkele mensen voor de commissie clubkampioenschappen. Het kost allemaal niet zo heel veel tijd en je krijgt er veel voor terug! Dus kom op, laten we er samen de schouders onder zetten en stuur een mailtje naar bestuur@smashing.pink

Nieuws Overzicht