Annulering ALV 20 mei 2020

EXTRA ALGEMENE LEDENVERGADERING VANAVOND WOENSDAG 20 MEI GAAT NIET DOOR

De afgelopen dagen heeft het bestuur signalen ontvangen dat het wellicht niet voor alle leden technisch mogelijk is om de extra ledenvergadering van vanavond via Skype bij te wonen.Aangezien deze extra ALV als belangrijkste agendapunt had de benoeming van de nieuwe voorzitter en secretaris, meent het bestuur dat, ondanks dat een regulier inbelnummer beschikbaar is gesteld, het verstandig is de ledenvergadering geen doorgang te laten vinden. 

Dit betekent echter niet dat geen besluiten genomen moeten worden. Om deze besluiten op korte termijn te kunnen nemen, waarbij tegemoet gekomen wordt aan de zorgen die leden hebben geuit ten aanzien van een ledenvergadering via Skype, onderzoekt het bestuur enkele opties voor elektronisch stemmen. Het bestuur verwacht op korte termijn hier een besluit over te kunnen nemen en de leden binnenkort (naar verwachting uiterlijk komend weekend) per mail een uitnodiging te kunnen sturen om hun stem uit te brengen. Zij krijgen daar 5 werkdagen de tijd voor, zodat voor het einde van de maand mei de besluiten genomen zijn.

Uiteraard zal het bestuur de leden informeren over de uitslag van de stemmingen.

 

Hartelijke groet,
Bestuur Smashing Pink

Nieuws Overzicht