Algemene Leden Vergadering

De ALV van Smashing Pink wordt gehouden op zaterdag 27 februari as. van 16:00-18:00 uur. Noteer het alvast in je agenda! De ALV is voorafgaand aan de WTZ (wintertoss zaterdagavond). Mocht de WTZ geen doorgang kunnen vinden, dan gaat de ALV digitaal door en informeren we je er later over.

Nieuws Overzicht