Organiseer jij de wintertennis zaterdagavond toss? Will you organise the wintertoss on Saturdays?

In de winter organiseert Smashing Pink gezellige tossavonden binnen voor leden en niet-leden op vier zaterdagavonden, om te tennissen en elkaar te ontmoeten. Deze avonden zijn doorgaans druk bezocht en worden afgesloten met een borrel.

Er zijn twee vrijwilligers nodig om deze avonden te organiseren. Meld je hiervoor aan bij bestuur@smashing.pink.

 

During the winter Smashing Pink organises fun toss evenings indoors for members and non-members on four Saturday evenings, to play tennis and meet each other. These evenings are usually busy and end with a drink.

Two volunteers are needed to organise these evenings. Sign up for this by sending an email to bestuur@smashing.pink

 

Elke deelnemer speelt 3 dubbel- en/of mixpartijen van telkens 40 minuten, met tussendoor 40 minuten tijd om te mixen aan de bar. De indeling is op basis van de KNLTB-ranking maar we proberen ook om de wedstrijden zo gevarieerd mogelijk te maken. Aan het eind van de avond biedt Smashing Pink alle deelnemers een drankje inclusief bittergarnituur aan.

Every participant plays 3 double and/or mix matches of 40 minutes each, with 40 minutes in between to mix at the bar. The sorting is based on KNLTB ranking, but we also try to make the matches as varied as possible. At the end of the evening Smashing Pink offers all participants a drink and snacks.

Nieuws Overzicht