Vooraankondiging Geef Je Mening! Pre-announcement Give Your Opinion!

Beste lieve Smashing Pinkers, 

Graag willen we weten wat jullie belangrijk vinden in het lid zijn van onze club en het tennissen met elkaar.  
Daarvoor komt er binnenkort een enquete jullie kant op, met algemene vragen, vragen over activiteiten en vragen over communicatie. 
Naast de enquete willen we als bestuur in september met jullie in gesprek gaan over wat jullie belangrijk vinden voor onze club nu en in de toekomst. 
Hiervoor volgt er zo snel mogelijk een datum.  
We willen de uitkomsten gebruiken als voorbereiding voor de ALV. Ook kan het helpen bij keuzes van het bestuur, de technische commissies en de communicatie commissie.
Dus.... fijn als je meedenkt! 
Hou je mailbox in de gaten voor de enquete van Smashing Pink en vul deze zsm in.
Kom naar de bijeenkomst in september en de ALV van 12 november! 
 
Tot snel ziens, 
het bestuur
Bea, Maarten, Peter, Annemiek en Marion
 
 
Dear lovely Smashing Pinkers,
 
We would like to know what you find important in being a member of our club and playing tennis together.
A survey will be sent your way shortly, with general questions, questions about activities and questions about communication.
In addition to the survey, we as board would like to talk to you in September about what you think is important for our club now and in the future.
A date for this will follow as soon as possible.
We want to use the results as preparation for the GMM. It can also help with choices of the board, the technical committees and the communication committee.
So .... great if you think along!
Keep an eye on your mail box for the survey of Smashing Pink and fill it out asap.
Come to the meeting in September and the GMM on November 12th!
 
See you soon,
the board
Bea, Maarten, Peter, Annemiek en Marion
Nieuws Overzicht