Stefan stopt als leraar!

Door veel factoren lukt het niet voor Stefan volgend jaar als leraar door te gaan. Dat is jammer voor Stefan, voor zijn leerlingen en voor ons als club die weer op zoek moet gaan naar een nieuwe leraar.

Onze leden willen vooral in de avond les en Stefan heeft juist overdag meer ruimte om les te geven. Daarnaast is onze reserveringssystematiek gebaseerd op 60 minuten en heeft Stefan hierin meer flexibiliteit nodig die wij moeilijk kunnen inbouwen.  Deze twee factoren zijn de belangrijkste reden dat we voor volgend jaar op zoek zijn naar een andere oplossing voor de lessen. 

Lessen blijft een belangrijk onderdeel van onze club en voor de helderheid: Cindy blijft lesgeven.

Op 29 september om 21u. zullen we Stefan in het zonnetje zetten in de bar van het Amstelpark. Al zijn leerlingen en iedereen die belangstelling heeft is van harte welkom!

Heel erg bedankt Stefan!

 

Nieuws Overzicht