ALV / GMM 19 november 2022

De ALV vindt plaats op zaterdag 19 november om 16.30 op Amstelpark (bovenzaal Spa Zuiver). Er zal gestemd worden over de begroting 2023 en de contributie voor 2023 - het voorstel is de contributie te verhogen met 10 euro. Alle stukken voor de ALV vind je via deze link (alleen voor ingelogde leden). Een document met de resultaten van de enquete is toegevoegd. Deze zal ook besproken en verder toegelicht worden in de vergadering.

We hopen je te zien bij de ALV!

The GMM will take place on Saturday 19 November at 4.30 pm at Amstelpark (Spa Zuiver upstairs room). There will be a vote on the 2023 budget and the contribution for 2023 - the proposal is to increase the contribution by 10 euros. All documents for the GMM can be found via this link (only for logged in members). A document with the results of the survey has been added. This will also be discussed and further explained in the meeting.

We hope to see you at the GMM!

Voor meer informatie zie de pagina over de ALV op de website.

For more information go to the page on the GMM on the website.

Nieuws Overzicht