Update tennislessen / Update tennis lessons

Bericht van de trainers:

Bedankt voor de vele inschrijvingen voor tennisles bij Smashing Pink. Morgen, 20 maart, is de laatste dag waarop dit nog kan! We - de trainers- gaan ons best doen om een indeling te maken waarbij iedereen terecht kan. We kijken naar de meest passende groepssamenstelling. Door de vele inschrijvingen kunnen we wellicht niet iedereen plaatsen of niet iedereen plaatsen op de voorkeurstijd. Als dat dit blok niet lukt, dan is er een grote kans dat het in het tweede blok van het seizoen wel kan. Dit staat los van het moment van inschrijven, de eersten zijn enthousiast maar de laatsten zijn natuurlijk niet minder enthousiast. Je krijgt over de indeling begin van de volgende week bericht.

Cindy, Panos en Suzan

 

Message from the trainers.

Thanks for the many registrations for tennis classes at Smashing Pink. Tomorrow, March 20th, is the last day on which this is still possible! We - the trainers - will do our best to make a schedule including everyone. We look at the most suitable group composition. Due to the many registrations, we may not be able to find a place for everyone or not for everyone at the preferred time. If that does not work this block of lessons, then there is a good chance that it will be possible in the second block of the season. This is independent of the time of registration, the first ones are enthusiastic but the last ones are of course no less enthusiastic. You will receive a message about the schedule at the beginning of next week.

Cindy, Panos and Suzan

 

Voor meer informatie over het aanbod van tennistraining bij Smashing Pink en inschrijving, klik hier (alleen toegankelijk voor ingelogde leden). 

For more information on the offer of tennis training at Smashing Pink and registration, click here (only accessible for logged in members).

Nieuws Overzicht