Nieuwe secretaris bestuur / New secretary board

Bij de laatste ALV op 15 maart is Rob Lansbergen in het bestuur van Smashing Pink gekozen als secretaris. Daarmee is het bestuur weer voltallig, heel fijn! In de volgende nieuwsflits komt een bestuurlijk voorstelrondje. Voor nu: welkom Rob!

At the last GMM on March 15th, Rob Lansbergen was elected to the board of Smashing Pink as secretary. With that, the board is full again, very nice! A proposal round of all board members will be included in the next newsflash. For now: welcome Rob!

De functie van secretaris was vacant sinds september 2022, doordat Peter Bohren naar het buitenland is verhuisd. We zijn blij dat Rob deze taak nu op zich neemt!

The position of secretary has been vacant since September 2022, due to Peter Bohren moving abroad. We are happy that Rob is now taking on this task!

 

Nieuws Overzicht