Vaar je mee? / Are you sailing along?

Deze zomer komt er na 25 jaar weer een Gay Games Amsterdam 1998 getinte boot in de Grachtenparade! Kunnen we jou op zaterdag 5 augustus verwelkomen op de Blond & Blauw theaterboot van Wilma Bakker bij de Canal Parade? 

This summer, after 25 years, there will be a Gay Games Amsterdam 1998 tinted boat again in the Canal Parade! Can we welcome you on Saturday August 5th on Wilma Bakker's Blond & Blauw theater boat at the Canal Parade?

Wilma, die optrad tijdens de opening van de Gay Games tentoonstelling in IHLIA, op 1 augustus 2022, sluit met haar 'Circus of Inclusion' naadloos aan bij het 'You are included' thema van de Canal Parade en bij het thema van ons evenement in 1998. Zij heeft plek voor 35 performers die steeds opnieuw, na elke brug tijdens de botenparade, onder een circustent tevoorschijn komen en een act van 10 minuten opvoeren. Het belooft bijzonder te worden. 

Naast deelnemers van zorginstelling Cordaan en performers uit Wilma's eigen netwerk, biedt zij plek aan 10 oud Gay Gamers die de boot een Gay Games tintje gaan geven.
Wilma doet al jaren mee aan de Canal Parade en heeft in 2018 zelfs de 2e prijs gewonnen met haar boot. Kijk hier om een indruk te krijgen van de boten van Wilma in: 20182019 en 2022.
Het zou geweldig zijn om in 2023 in dit Circus of Inclusion het jubileum van onze Gay Games Amsterdam 1998 te vieren en onder de aandacht te brengen van het grote publiek. 

Wil jij met ons meedoen en onder regie van Wilma op een sportieve of culturele manier de Games vertegenwoordigen? 

Voorwaarden zijn: 
Dan betaal je 100 euro sponsoring voor de onkosten van de boot.
Dan committeer je je aan 4-5 repetities van 2 uur in de maand juli in Amsterdam.
Houd er rekening mee dat er op de boot geen alcohol wordt gedronken.

Laat het ons z.s.m. weten of je meedoet! Dan reserveren we een plek voor jou, maar vol = vol. Vaar je mee? 

Hartelijke groet namens de Initiatiefgroep Gay Games Amsterdam 1998-2023, 
Marian, Marc, Paul en Janine

 

Wilma, who performed at the opening of the Gay Games exhibition in IHLIA on August 1, 2022, with her 'Circus of Inclusion' seamlessly matches the 'You are included' theme of the Canal Parade and the theme of our event in 1998. She has room for 35 performers who again and again, after each bridge during the boat parade, emerge from under a circus tent and perform an act of 10 minutes. It promises to be special.

In addition to participants from care institution Cordaan and performers from Wilma's own network, she offers space to 10 former Gay Gamers who will give the boat a Gay Games touch.
Wilma has been participating in the Canal Parade for years and in 2018 she even won 2nd prize with her boat. Look here to get an impression of Wilma's boats in: 20182019 en 2022.
It would be great to celebrate the anniversary of our Gay Games Amsterdam 1998 in this Circus of Inclusion in 2023 and bring it to the attention of the general public. 

Do you want to join us and represent the Games in a sporting or cultural way under the direction of Wilma?

Conditions are: 
Then you pay 100 euros sponsorship for the expenses of the boat.
Then you commit to 4-5 rehearsals of 2 hours in the month of July in Amsterdam.
Please note that no alcohol is served on the boat.

Please let us know if you're participating! Then we reserve a place for you, but full = full. Are you sailing?

Warm regards on behalf of the Gay Games Amsterdam Initiative Group 1998-2023, 
Marian, Marc, Paul en Janine

Nieuws Overzicht