Laddercompetitie / Ladder competition

De laddercompetitie is een leuke competitie waar alle leden van onze club aan mee kunnen doen. Alle spelers die meedoen staan op een lijst (de ladder) en je kunt spelers boven jou uitdagen om een wedstrijd te spelen. Als je van die speler wint dan stijg je op de ladder. Iedereen kan meedoen en hoe meer mensen er meedoen, hoe leuker.De ladder competitie 2024 is begonnen. Wil je nog meedoen? Stuur een email naar ladder@smashing.pink.

The ladder competition is a fun competition that all members of our club can participate in. All players who participate are on a list (the ladder) and you can challenge players above you on the ladder to play a match. If you beat that player, you rise up the ladder.Everyone can participate and the more people who participate, the more fun.The ladder competition 2024 has started. Do you want to join? Send an email to ladder@smashing.pink.

 

Ingeschreven en nu spelen! Hoe gaat het in zijn werk?

 1. Log in op de Smashing Pinkwebsite en ga naar Activiteiten > Ladder 2024 stand & uitdagen. Of log in in de Club App en ga via het menu naar Laddercompetitie.
 2. Daag iemand uit die maximaal 5 plekken boven je staat, neem contact op met deze persoon. 
 3. Nadat je iemand hebt uitgedaagd heb je 2 weken de tijd om de wedstrijd te spelen. 
 4. Plan een wedstrijd (hang hiervoor een baan af op de manier die je gewend bent). Je speelt een uur en telt de games door (je telt dus het totaal aantal gewonnen games, de einduitslag kan dus bijvoorbeeld 12-2 zijn).
 5. Na de wedstrijd geef je de stand door op de website of via de Club App.
 6. Je tegenstander bevestigt de score via de website. De score wordt pas verwerkt (en je kunt pas weer iemand uitdagen) als je tegenstander de score op de website of in de Club App heeft bevestigd. De volgorde van de ladder past zich dan aan naar aanleiding van de uitslag. Bij een gelijk spel behouden beide spelers hun oorspronkelijke positie.

Bij vragen of problemen kun je mailen naar ladder@smashing.pink.

Veel plezier!!

Register and play now! How does it work?

 1. Log in to the Smashing Pink website and go to Activiteiten > Ladder 2024 ranking & challenge. Or log in to the Club App and go via the menu to Ladder Competitie.
 2. Challenge someone who is up to 5 spots above you, contact this person.
 3. After you have challenged someone you have 2 weeks to play the match.
 4. Schedule a match (make a regular court reservation for this in the way you are used to). You play for an hour and count the games (so you count the total number of games won, so the final result can be 12-2, for example).
 5. After the match you report the score on the website or via the Club App.
 6. Your opponent confirms the score via the website. The score will not be processed (and you will not be able to challenge again) until your opponent has confirmed the score on the website or in the Club App. The order of the ladder then adjusts according to the result. In case of a tie, both players keep their original position.

If you have any questions or problems, you can email to ladder@smashing.pink.

Have fun!!

Activiteiten Overzicht