De inschrijving van de voorjaarscompetitie start nu! / Registration for the spring competition starts now!

Het is weer tijd voor het inschrijven voor de KNLTB Voorjaarscompetitie! Inschrijving sluit 20 november 2023.
 
Meld je aan om namens Smashing Pink mee te doen aan de voorjaarscompetitie 2024. De perfecte combinatie van sporten en gezelligheid.
 
 
It's time again to register for the KNLTB Spring Competition! Registration closes November 20th 2023.
 
Register to participate in the 2024 spring competition on behalf of Smashing Pink. The perfect combination of sports and fun.
 

Er zijn verschillende competitiesoorten: Dames, Heren en Mix op zaterdag en zondag. Er is ook de 5-partijen competitie (2x enkel, 3 x dubbel) op zaterdag, dit is alleen voor Heren en Dames, niet voor Mix. Daarnaast kun je je ook opgeven voor Heren 17+ en 35+, Dames 25+ op zaterdag en zondag.
 
We nodigen alle leden, óók vanzelfsprekend de nieuwe clubleden, uit om je op te geven. Je hoeft niet eerder gespeeld te hebben in competitieverband, of al een team te hebben. Enige wedstrijdervaring is wel een vereiste. Rekening houdend met het aantal leden en een maximaal aantal teams, doen we ons best om iedereen op de juiste plek in te delen. Op zaterdag zijn er vaak veel teams, daar zit ook een maximum aan gezien de baanbezetting. Overweeg dus ook je op te geven voor de zondag!
 
Houd er rekening mee dat als je je opgeeft je wel moet kunnen spelen. Dus géén vakantie of andere plannen in deze periode.
 
 
 
There are different types of competition: Women, Men and Mix on Saturday and Sunday. There is also the 5-matches competition (2x singles, 3x doubles) on Saturday, this is only for Men and Women, not for Mix. You can also register for Men 17+ and 35+, Women 25+ on Saturday and Sunday.
 
We invite all members, including new club members, to register. You do not have to have played competition before, or already have a team. Some experience in playing matches is required. Taking into account the number of members and a maximum number of teams, we do our best to assign everyone to the right team. On Saturdays there are often many teams, there is also a maximum given the court availability. So consider registering for a Sunday team!
 
Please note that if you register you must be able to play. So no holidays or other plans during this period.
 

 

Nieuws Overzicht