Opzeggen lidmaatschap / Termination of membership

Natuurlijk hopen we dat niemand het lidmaatschap van Smashing Pink opzegt, maar mocht je dit toch willen, dan moet je het vóór 1 december 2023 doen.

Of course we hope that no one terminates their membership of Smashing Pink, but if you want to do so, you must do so before December 1st 2023.

Opzeggen van het lidmaatschap dient per e-mail te gebeuren, vóór 1 december van het lopende kalenderjaar. Mail je opzegging naar de ledenadministratie (leden@smashing.pink). 

Per omgaande ontvang je een bevestiging. Een opzegging is pas geldig als deze schriftelijk bevestigd is door de ledenadministrateur.

 

Termination of membership must be done by e-mail before December 1st of the current calendar year. Email your cancellation to the membership administration (leden@smashing.pink).

You will receive a confirmation immediately. A termination is only valid if it has been confirmed in writing by the membership administrator.

Nieuws Overzicht