Het is 2024: het jaar van de 30e editie van het Pinkstertoernooi! / It is 2024: the year of the 30th edition of the Pinkster Tournament!

 

De eerste editie in 1993 van het Pinkstertoernooi is niet vergelijkbaar met het Pinkstertoernooi van nu. Toen een toernooi op een zaterdagmiddag met 32 deelnemers (16 mannen en 16 vrouwen), nu het grootste LGBTQ+ tennistoernooi van Europa met vier dagen tennisplezier.

De afgelopen jaren is Frank Basjes als (technisch) toernooidirecteur de drijvende kracht geweest voor dit jaarlijkse hoogtepunt. Dat deed hij natuurlijk niet alleen, maar samen met een operationeel directeur en vele vrijwilligers. Afgelopen jaar was Wilko van den Born de operationeel directeur en we zijn blij dat hij in 2024 deze taak opnieuw op zich wil nemen.


The first edition of the Pinkster Tournament in 1993 is not comparable to today's Pinkster Tournament. Then a tournament on a Saturday afternoon with 32 participants (16 men and 16 women), now the largest LGBTQ+ tennis tournament in Europe with four days of tennis fun.

In recent years, Frank Basjes, as (technical) tournament director, has been the driving force for this annual highlight. Of course, he did not do this alone, but together with an operational director and many volunteers. Last year, Wilko van den Born was the operational director and we are happy that he wants to take on this task again in 2024.

 

 

 

Nieuws Overzicht