Meer dan tennis / More than tennis

Er is een nieuwe rubriek op onze website: Meer dan tennis. Klik op deze link en lees het eerste artikel dat er is geplaatst, een interview met Josine Teeuw, die in juni van dit jaar gepromoveerd is. Emma van Zalinge heeft haar kort na de promotie geïnterviewd.

There is a new section on our website: More than tennis. Click on this link and read the first article posted, an interview with Josine Teeuw, who got her PhD in June of this year. Emma van Zalinge interviewed her shortly after the promotion.

 

 

Nieuws Overzicht