2013 Labris Servië

In 2013 ging het geld van outreach naar Labris, een Servische belangengroep voor lesbische vrouwen. Labris werd in 1995 opgericht door lesbische activisten die ook actief betrokken zijn bij de Servische feministische en vredesbewegingen.

Labris richt zich op de problemen waar lesbische vrouwen last van hebben omdat ze in maatschappelijk en juridisch opzicht onzichtbaar zijn, en omdat lesbische vrouwen en alle vrouwen, jong en oud, “met een andere sexuele oriëntatie dan de heteroseksuele”, worden gediscrimineerd en gemarginaliseerd.

De drie voornaamste activiteiten van Labris zijn: voorlichting aan organisaties, opkomen voor de belangen van alle LGBT’s en ondersteuning en bewustmaking van lesbische vrouwen. De doelgroepen zijn alle homo’s, lesbische vrouwen, biseksuelen en transseksuelen.

Goede doelen Overzicht