Seizoensopening 2024 / Opening of Season 2024

Het wordt weer voorjaar! Op 1 april (echt waar) is er een brunch en clinic voor de nieuwe leden en belangstellenden, gevolg door de openingstoss. Openingstoss paasmaandag 1 april vanaf 14.00 uur voor alle leden van Smashing Pink!

It's spring again! On April 1st (really) there will be a brunch and clinic for new members and those interested in our club, followed by the opening toss.Opening toss Easter Monday, April 1st, from 2 p.m. for all Smashing Pink members!Voor meer informatie klik hier. For more information click here.

Nieuws Overzicht