Vertrouwenscontactpersonen (VCP) / Confidential Contact Persons (CCP)

Vanaf juli 2024 bij Smashing Pink: de vertrouwenscontactpersoon (VCP). 
In overeenstemming met de aanbevelingen van de KNLTB en zoals besproken in de ALV, heeft het bestuur van Smashing Pink twee vertrouwenscontactpersonen (VCP) aangesteld. Deze personen zijn te benaderen door leden met vragen, zorgen en klachten rondom sociale veiligheid en ongewenst gedrag. De vertrouwenscontactpersonen zijn onafhankelijk, vervullen hun taak vrijwillig en informatie wordt altijd vertrouwelijk behandeld. De vertrouwenscontactpersonen zijn er om met jou te praten en je een luisterend oor te bieden. Meer informatie vind je op de website onder Club / Vertrouwenscontactpersoon (of klik hier). Deze informatie is alleen toegankelijk voor ingelogde leden van Smashing Pink. 
 
 
From July 2024 at Smashing Pink: the Confidential Contact Person (CCP). 
In accordance with the recommendations of the KNLTB and as discussed in the GMM, the board of Smashing Pink has appointed two confidential contact persons (CCP). These persons can be contacted by members with questions, concerns and complaints regarding social safety and undesirable behavior. The confidential contact persons are independent, perform their duties voluntarily and information is always treated confidentially. The confidential contact persons are there to talk to you and offer you a listening ear. More information can be found on the website under Club / Confidential Contact Person (or click here). This information is only accessible to logged in members of Smashing Pink.
 
Nieuws Overzicht