Eer voor onze club

“Wat ooit begon als een roze tennistoernooi voor een clubje gelijkgestemden, is uitgegroeid tot een toonaangevende en sociaal-maatschappelijk betrokken tennisvereniging in het Amsterdamse sportlandschap.”

Juryrapport Penning Sportraad Amsterdam 2017

Met betrekking tot tennisvereniging Smashing Pink

Ter gelegenheid van de uitreiking van de achtste Penning Sportraad Amsterdam

Amsterdam, 1 juni 2017

Voor de achtste maal zijn wij samen om de jaarlijkse Penning Sportraad Amsterdam uit te reiken aan een persoon of instelling die zich ten zeerste voor de sport en het sportbeleid van de stad Amsterdam verdienstelijk heeft gemaakt. Na een zorgvuldige en deskundige afweging heeft de Jury besloten de Penning Sportraad Amsterdam 2017 toe te kennen aan tennisvereniging Smashing Pink. Dit juryrapport onderbouwt deze uitkomst en de unieke verdiensten van Smashing Pink voor de stad Amsterdam. 

Over de Penning Sportraad Amsterdam

De Penning 2017 is een jaarlijks terugkerende prijs waarmee de Sportraad Amsterdam de mensen, verenigingen en instellingen wil uitlichten die zich dienstbaar hebben gesteld aan de missie om sportparticipatie en sociaal-maatschappelijke leefbaarheid binnen de stad Amsterdam te verhogen. Ook dit jaar heeft een deskundige Jury, bestaande uit de voorzitter, vice-voorzitter(s), secretaris en ten minste drie leden van de Sportraad Amsterdam, zich gebogen over de nominaties voor de Penning. Bij de jurering en de uitreiking staan niet de sporters of hun sportieve prestaties, maar degene die het sporten mogelijk maken centraal. De sport in Amsterdam wordt immers door vele ingezetenen en niet-ingezetenen op vrijwillige en professionele wijze ondersteund. Amsterdam kent een diversiteit aan sporten en de persoonlijke inzet en betrokkenheid van mensen, zowel voor als achter de schermen, laat het beeld zien van een energieke en dynamische sportcultuur. Het aantal kandidaten dat in aanmerking komt voor de Penning reikt dan ook ver boven de vijf kandidaten die jaarlijks op het podium staan. Het geeft de Sportraad vertrouwen dat de sport mede door deze mensen achter de schermen zal blijven groeien in Amsterdam en een nog prominentere bijdrage gaat leveren aan de vitaliteit van onze stad.

Voordrachten Penning Sportraad 2017

In totaal kreeg de Jury dit jaar ruim dertig voordrachten binnen met allemaal potentiele kandidaten voor de Penning 2017. Dat de betrokkenheid bij de sport veelomvattend is, blijkt uit de diversiteit aan voordrachten die de Sportraad Amsterdam heeft mogen ontvangen. De Jury kon ook dit jaar weer kiezen uit vrijwilligers, professionals en sportaanbieders uit het georganiseerde en anders georganiseerde sportleven in Amsterdam. Dit heeft de keuze voor de Jury niet eenvoudig gemaakt, maar na langdurig overleg en zorgvuldige beschouwing is de Jury in willekeurige volgorde tot het volgende vijftal nominaties gekomen voor de Penning Sportraad Amsterdam 2017: de snel groeiende atletiekvereniging, AV Phanos; de drijvende kracht achter de Amsterdamse en nationale rugbysport, George de Vries; de visionaire sportlerares van praktijkschool De Kolom Noord, Korien Anita; de vastberaden groep betrokkenen achter het binnenkort hernieuwd te openen Skatepark Noord; en de grootste LHBTI tennisvereniging ter wereld, Smashing Pink.

Toekenning Penning Sportraad Amsterdam 2017

Na een zorgvuldige en deskundige afweging gemaakt te hebben, heeft de Jury besloten de Penning Sportraad Amsterdam 2017 toe te kennen aan tennisvereniging Smashing Pink. Tot dit oordeel is de Jury gekomen op basis van de volgende gronden.

Wat ooit begon als een roze tennistoernooi voor een clubje gelijkgestemden, is uitgegroeid tot een toonaangevende en sociaal-maatschappelijk betrokken tennisvereniging in het Amsterdamse sportlandschap. De Jury is onder de indruk van de wijze waarop Smashing Pink haar LHBTI-identiteit gebruikt om acceptatie en gelijkheid te promoten zonder daarbij anderen uit te sluiten. Met de belangrijke kernwaarden diversiteit en dialoog als uitgangspunt gebruikt Smashing Pink haar “roze identiteit” om meer begrip voor de LHBTI gemeenschap binnen en buiten de sport te kweken.

Dat de sociaal-maatschappelijke betrokkenheid van Smashing Pink daar niet ophoudt, toont zij aan met het jaarlijks terugkerende en dit jaar jubilerende Pinkstertoernooi. Los van het feit dat het Pinkstertoernooi is uitgegroeid tot een indrukwekkend 4-daags internationaal toernooi met 100 vrijwilligers en een grote verscheidenheid aan deelnemers, spreekt het voor Smashing Pink dat zij de grootte van het toernooi gebruikt om de aandacht te vestigen en geld in te zamelen voor  (inter)nationale organisaties die zich inzetten voor de positie en rechten van LHBTI-gemeenschap. In het verleden zijn dit meermaals organisaties geweest in landen waar de rechten van deze gemeenschap minder vanzelfsprekend zijn. Dat is zeker ook weer van toepassing op de begunstigde van dit jaar, IraQueer; de eerste en tot nu toe enige organisatie die zich focust op de LHBTI gemeenschap in het Irakese en Koerdische gebied. De Jury ziet Smashing Pink als een uitstekend voorbeeld van hoe sport ingezet kan worden als laagdrempelig, maar krachtig instrument om maatschappelijke en kwesties te belichten en (zelfs globaal) aan te pakken.  

Amsterdam staat historisch gezien voor gelijkheid van al haar inwoners. De Jury sluit zich hier volledig bij aan en benadrukt het belang van acceptatie van een ieder in de sport ongeacht zijn of haar geaardheid, gender, etniciteit of leeftijd. Hoewel we als Sportraad graag zouden zien dat sport niet langs dergelijke lijnen georganiseerd hoeft te worden, demonstreert het succes van Smashing Pink dat hier behoefte aan is. Enerzijds bij sporters die zich – zoals vrijwel iedereen  – graag in goede sfeer verenigen met gelijkgestemden, anderzijds bij sporters die zich helaas nog altijd niet op hun gemak voelen bij andere verenigingen. Voor hen biedt Smashing Pink de noodzakelijke veilige haven. Volledige acceptatie is immers helaas nog lang niet overal vanzelfsprekend. Een betreurenswaardige constatering die – mede gelet op meerdere recentelijke maatschappelijke ontwikkelingen en incidenten – de inspanningen van Smashing Pink binnen en buiten de tennisbaan des te dapperder en belangwekkender maken. 

Met het toekennen van onze onderscheiding hoopt de jury namens de Sportraad Amsterdam een krachtig signaal af te geven dat we gezamenlijk moeten blijven strijden voor een sportomgeving waarin een ieder zich veilig en geaccepteerd voelt. Dat Smashing Pink deze strijd voor verdraagzaamheid volhardend blijft voeren zonder daarbij haar open karakter te verliezen, gaf voor de jury de doorslag. Op grond hiervan en vele andere niet genoemde verdiensten kennen wij met veel waardering voor de inzet en de getoonde maatschappelijk betrokkenheid de Penning Sportraad Amsterdam 2017 toe aan: 

Tennisvereniging Smashing Pink

Hoogachtend,

mr. drs. R.D. Geerlings

Voorzitter

SPORTRAAD AMSTERDAM

Lentemagazine 2018 Overzicht