Sponsormissie

“Diversiteit” is dit jaar het trefwoord voor de sponsorcommissie en zij zoekt sponsors die daar wel warm voor lopen. Lees hoe jij daar ook een rol bij kunt spelen.

Diversiteit biedt kansen

Een nieuwe missie voor de sponsorcommissie

De leden van de sponsoringcommissie Smashing Pink vinden het belangrijk dat ‘LHBTI Emancipatie en Diversiteit’ bij bedrijven beter op de radar komt. De Nederlandse samenleving is nog altijd hetero-normatief. Subtiele intolerantie komt nog steeds op veel manieren voor, en dat terwijl er een steeds ‘gender-diversere’ generatie opgroeit die voor bedrijven lastig te bereiken is.
De commissie is dan ook op zoek naar bedrijven die dit thema samen met Smashing Pink extra onder de aandacht zouden willen brengen. Sommige grote bedrijven doen dit al via hun interne ‘regenboog-netwerk’, voor andere ondernemingen geldt dat zij hier nog niet actief mee bezig zijn.
 
Samen kunnen we meer.
Als LHBTI Tennisvereniging Smashing Pink willen wij vooral die verbinding vormen als ‘externe’ sportieve partner met een positieve en actieve uitstraling. Dit kan in de vorm van financiële ondersteuning zijn maar ook bijvoorbeeld in de vorm van gezamenlijke activiteiten.
Door deze samenwerkingen worden we beter en meer zichtbaar, en zichtbaarheid is een aanjager van sociale acceptatie.

Heel concreet heeft de commissie jouw hulp nodig bij het volgende:

Zou je de commissie, binnen de organisatie of het bedrijf waar je werkzaam bent, kunnen helpen de juiste contactpersoon LHBTI Emancipatie en Diversiteit aan te reiken?’

En als die er niet is iemand anders die daarvoor in aanmerking komt.
De commissie begrijpt heel goed dat dit best spannend kan zijn en dat er wellicht gevoeligheden zijn die vooraf de aandacht vereisen. Om die reden wil de commissie heel graag elk voorstel eerst telefonisch met je doornemen om de insteek te bespreken.
In een korte brainstorm bepaalt de commissie dan samen met jou hoe het gewenste resultaat kan worden behaald en hoe een afspraak voor een gesprek bij deze potentiële samenwerkingspartner gemaakt kan worden.

Je kunt hiervoor bellen met Jan Pieter de Lugt (
06-54760158) van de sponsorcommissie; overdag bellen is geen probleem.
Uiteraard houdt de commissie je ook over de bereikte resultaten daarna op de hoogte.

De sponsoringcommissie Smashing Pink 2018/19 bestaat uit: Joep Blaas, Babs Hogenkamp, Jan Pieter de Lugt, Huub Overgaag (adviseur).

Lentemagazine 2018 Overzicht