• Bestuur (6 / 6)
  • Voorzitter

    1 functionaris(en) wensen niet getoond te worden
  • Vice-voorzitter

    1 functionaris(en) wensen niet getoond te worden
  • Secretaris

    1 functionaris(en) wensen niet getoond te worden
  • Penningmeester

    1 functionaris(en) wensen niet getoond te worden
  • Tenniszaken

    1 functionaris(en) wensen niet getoond te worden
  • Ledenwerving en -behoud

    1 functionaris(en) wensen niet getoond te worden
  • Kascommissie (2 / 2)
  • Kascommissie

    2 functionaris(en) wensen niet getoond te worden
  • Next Generation - club toekomst (4 / 4)
  • Next Generation co÷rdinator

    1 functionaris(en) wensen niet getoond te worden
  • Next generation

    3 functionaris(en) wensen niet getoond te worden
  • Ledenadministratie (1 / 1)
  • Ledenadministratie

    1 functionaris(en) wensen niet getoond te worden
  • Ledencommissie (3 / 3)
  • Ledencommissie

    3 functionaris(en) wensen niet getoond te worden
  • Technische commissie (6 / 6)
  • Hoofd technische commissie

    1 functionaris(en) wensen niet getoond te worden
  • Technische commissie

    3 functionaris(en) wensen niet getoond te worden
  • Online baanbeheer

    2 functionaris(en) wensen niet getoond te worden
  • Trainer (2 / 2)
  • Trainer

    1 functionaris(en) wensen niet getoond te worden
  • Trainer

    1 functionaris(en) wensen niet getoond te worden
  • Competitie commissie (4 / 4)
  • VCL

    2 functionaris(en) wensen niet getoond te worden
  • Competitie

    2 functionaris(en) wensen niet getoond te worden
  • Communicatie commissie (7 / 7)
  • Systeembeh/Webred/Mailb/Social Media

    1 functionaris(en) wensen niet getoond te worden
  • Systeembeheer, Webredactie, Mailboxes

    2 functionaris(en) wensen niet getoond te worden
  • Systeembeheer, Nieuwsbrief

    1 functionaris(en) wensen niet getoond te worden
  • Nieuwsbrief, Lentemagazine, Webredactie

    1 functionaris(en) wensen niet getoond te worden
  • Instagram

    1 functionaris(en) wensen niet getoond te worden
  • Redactie

    1 functionaris(en) wensen niet getoond te worden
  • Sponsorcommissie (1 / 3)
  • Vacature

    · sponsorcommissie
  • Vacature

    · sponsorcommissie
  • Sponsorcommissie

    1 functionaris(en) wensen niet getoond te worden
  • Clubkampioenschappen (0 / 1)
  • Vacature

    · Clubkampioenschappen
  • Interne competitie (2 / 2)
  • Interne competitie

    2 functionaris(en) wensen niet getoond te worden
  • Pinkstertoernooi (4 / 4)
  • Pinkstertoernooi directie

    2 functionaris(en) wensen niet getoond te worden
  • Pinkstertoernooi

    1 functionaris(en) wensen niet getoond te worden
  • Pinkstertoernooi website en nieuwsbrief

    1 functionaris(en) wensen niet getoond te worden
  • Toss (15 / 16)
  • Vacature

    · Tossboss donderdag
  • Toss ma-vrij-avond co÷rdinator

    1 functionaris(en) wensen niet getoond te worden
  • Toss ma-vrij- avond

    10 functionaris(en) wensen niet getoond te worden
  • Tossboss dinsdag

    1 functionaris(en) wensen niet getoond te worden
  • Tossboss pinkeltjes

    2 functionaris(en) wensen niet getoond te worden
  • Tossboss winter zondagmiddag

    1 functionaris(en) wensen niet getoond te worden
  • Wintertoss zaterdagavond (2 / 2)
  • Wintertoss zaterdagavond

    1 functionaris(en) wensen niet getoond te worden
  • Wintertoss zaterdagavond

    1 functionaris(en) wensen niet getoond te worden
  • Gay Pride Toss (3 / 3)
  • Gay Pride Toss

    3 functionaris(en) wensen niet getoond te worden
  • Een steentje bijdragen? (0 / 4)
  • Vacature

    · sponsorcommissie
  • Vacature

    · sponsorcommissie
  • Vacature

    · Clubkampioenschappen
  • Vacature

    · Tossboss donderdag