ALV / GMM 19 november 2022

De ALV vindt plaats op zaterdag 19 november om 16.30 op Amstelpark (bovenzaal Spa Zuiver). Er zal gestemd worden over de begroting 2023 en de contributie voor 2023 - het voorstel is de contributie te verhogen met 10 euro. Alle stukken voor de ALV vind je via deze link (alleen voor ingelogde leden). Een document met de resultaten van de enquete is toegevoegd. Deze zal ook besproken en verder toegelicht worden in de vergadering.

We hopen je te zien bij de ALV!

The GMM will take place on Saturday 19 November at 4.30 pm at Amstelpark (Spa Zuiver upstairs room). There will be a vote on the 2023 budget and the contribution for 2023 - the proposal is to increase the contribution by 10 euros. All documents for the GMM can be found via this link (only for logged in members). A document with the results of the survey has been added. This will also be discussed and further explained in the meeting.

We hope to see you at the GMM!

Lees meer

Voorjaarscompetitie / Spring Competition 2023 Inschrijving open / Registration open

Het is weer tijd voor het inschrijven voor de Voorjaarscompetitie. Schrijf je uiterlijk 1 december 2022 in.De competitiecommissie nodigt iedereen uit om je aan te melden voor de KNLTB voorjaarscompetitie 2023. De perfecte combinatie van sporten en gezelligheid. We nodigen dus alle leden, óók vanzelfsprekend de nieuwe clubleden, uit om je op te geven. Je hoeft niet eerder gespeeld te hebben in competitieverband, of al een team te hebben. Wedstrijdervaring (toernooien) is wel een vereiste.

It's time again to register for the Spring Competition. Register no later than December 1st 2022.The competition committee invites everyone to register for the KNLTB spring competition 2023. The perfect combination of sports and fun. We therefore invite all members, including new club members, to sign up. You don't have to have played in a league before, or already have a team. Match experience (tournaments) is a requirement.Er zijn verschillende competitiesoorten: dames, heren en mix op dinsdag, zaterdag en zondag. 

 

Lees meer

Vrijwilliger van het jaar 2022

Wie heeft zich dit jaar op een bijzondere manier ingezet voor Smashing Pink? Is er iemand die volgens jou dé vrijwilliger van dit jaar is?

Laat het ons weten! Stuur je nominatie(s) met motivatie naar het bestuur. Dit kan t/m 7 november 2022.

Who has made a special effort for Smashing Pink this year? Is there someone you think is the volunteer of this year?

Let us know! Send your nomination(s) with motivation to the board. This is possible until November 7, 2022.

Lees meer

Actie Tennis Direct

Voor leden is er een kortingsactie bij Tennis Direct. 

There is a discount for members at Tennis Direct.

Lees meer

ALV / GMM 19 November 2022

Op zaterdag 19 november om 16.30 uur is de extra ALV. Deze vindt plaats voorafgaand aan de eerste Winter Toss Zaterdag van dit seizoen.

Alle stukken voor de ALV zijn te vinden op onze website via deze link (let op: alleen toegankelijk na inloggen).

 

On Saturday November 19th at 4.30 pm is the extra GMM. This will take place prior to the first Winter Toss Saturday of the season.

All documents for the GMM you can find on our website via this link (note: only accessible after loggin in).

Veel inschrijvingen voor Wintertoss Zaterdagavond!

Er hebben zich inmiddels 69 deelnemers (31 vrouwen, 38 mannen) aangemeld voor de Wintertoss Zaterdagavond van 19 november, waaronder 9 gasten. Alle niveaus zijn vertegenwoordigt. Er zijn nog 19 plekken beschikbaar, daarna kom je op de wachtlijst. De inschrijving sluit 12 november. 

69 participants (31 women, 38 men) have now registered for the Wintertoss Saturday evening of 19 November, including 9 guests. All levels are represented. There are still 19 spots available, after that you will be placed on the waiting list. Registration closes November 12.

 

Lees meer

Winterkaart Amstelpark 2022-2023

Vanaf 1 oktober begint het winterseizoen weer. Wil je in de winter door blijven tennissen op de gravelbanen van Amstelpark (mits het weer het toestaat), dan kun je een winterkaart kopen via de website van Amstelpark. Kosten voor Smashing Pink-leden : €160

Inschrijven via dit formulier. Kies Winterlid Smashing Pink.

The winter season starts again from October 1st. If you want to continue playing tennis on the Amstelpark clay courts in the winter (weather permitting), you can buy a winter card via the website of AmstelparkCosts for members of Smashing Pink: €160

Buy a Winter Card with this form. Select Winterlid Smashing Pink.

 

Lees meer

Eerste Winter Toss Zaterdagavond 19 november

We kijken terug op een mooi zomerseizoen! Ook na 1 oktober kun je blijven tennissen. Op vier zaterdagavonden organiseert Smashing Pink een Winter Toss op Zaterdagavond. De eerste van deze avonden vindt plaats op zaterdag 19 november (in aansluiting op de ALV). 

We look back on a beautiful summer season! You can continue to play tennis after 1 October. On four Saturday evenings, Smashing Pink is organizing a Winter Toss on Saturday evening. The first of these evenings will take place on Saturday 19 November (following the GMM).

 

Lees meer

Appgroep leden met winterkaart

Om tennisafspraken in de winter te vergemakkelijken, is er een appgroep van Smashing Pink leden met een winterkaart bij Amstelpark. wil je eraan toegevoegd worden stuur dan via WhatsApp een berichte aan Janneke van Gestel (haar telefoonnummer vind je in de ledenlijst, daarvoor moet je ingelogd zijn als lid van Smashing Pink).

To facilitate tennis appointments in the winter, there is an app group of Smashing Pink members with a winter card at Amstelpark. If you want to be added to it, send a message via WhatsApp to Janneke van Gestel (her phone number can be found in the member list; to access it you have to be logged into the website as a Smashing Pink member).

Lees meer

Gezellige einde-seizoens-toss en borrel

Op zondagmiddag 25 september sloten we met ongeveer 40 leden het zomerseizoen af (met nog één tennisweek voor de boeg). Het was een gezellige toss - grootste klacht was dat het maar twee uur duurde. De weergoden waren ons gunstig gezind: af en toe was de lucht loodzwart maar er vielen maar een paar druppels op onze banen (terwijl elders in de stad veel regen viel), en tussen de donkerte door was er ook blauwe lucht. Na afloop was er drank en happen. Een mooi einde van een prachtige zomer!

Lees meer

19 november ALV / GMM

Op zaterdag 19 november 2022 in de middag vindt de ALV plaats. Aansluitend aan de ALV kun je lekker tennissen op de eerste Winter Toss Zaterdagavond van dit seizoen.

The GMM will take place on Saturday, November 19, 2022 in the afternoon. Following the GMM, you can enjoy playing tennis on the first Winter Toss Saturday evening of this season.

Lees meer

Bericht van de competitiecommissie

De najaarscompetitie is in volle gang. Op de zaterdagen worden de sterren van de hemel gespeeld, dus kom ze aanmoedigen!
 
Voor de voorjaarscompetitie komt er in november meer nieuws. Wat we alvast onder de aandacht willen brengen is dat je geen team hoeft te hebben om je in te schrijven!
 
The fall competition is in full swing. On Saturdays our teams are playing, so come cheer them on!
 
There will be more news for the spring competition in November. What we would like to bring to your attention is that you do not need to have a team to register!
 
 
Lees meer

Opzeggen lidmaatschap

Als je je lidmaatschap van Smashing Pink wilt opzeggen, denk er dan aan dat je dat voor 1 december moet doen. Lees verder voor meer details.

If you would like to cancel your Smashing Pink membership, remember that you must do so before December 1st. Read on for more details.

 

Lees meer

Conferentie Dag van Queer & Sport

Jezelf zijn in beweging. Op vrijdag 18 november van 9.30 tot 16.30 uur organiseert een aantal clubs en organisaties, de dag van Queer & Sport. Een congres over veiligheid en inclusie in de sport. Het vindt plaats in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. 

To be yourself in movement. On Friday November 18th from 9.30am till 4.30pm there will be a conference, the day of Queer and Sport. A congress on safety and inclusion in sports. It will take place in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. 

 

Lees meer

1st Dutch Lesbian Open in Amstelveen

Van 6 t/m 8 januari 2023 vindt de eerste editie van de Dutch Lesbian Open plaats. Het is een door de GLTA gesanctioneerd toernooi, dat gespeeld zal worden op de indoorbanen van het Nationaal Tennis Centrum in Amstelveen

The first edition of the Dutch Lesbian Open will take place from 6 to 8 January 2023. It is a GLTA sanctioned tournament, which will be played on the indoor courts of the National Tennis Center in Amstelveen

 

Lees meer

Stefan stopt als leraar bij Smashing Pink

Door diverse factoren lukt het niet voor Stefan volgend jaar als leraar door te gaan bij Smashing Pink. Dat is jammer voor Stefan, voor zijn leerlingen en voor ons als club.  We bedanken Stefan voor zijn inzet.

Due to many factors, Stefan will not be able to continue as a teacher at Smashing Pink next year. That is a pity for Stefan, for his students and for us as a club. We thank Stefan for his efforts. 

 

Lees meer

Winter Toss Zaterdag

Smashing Pink organiseert komende winter vier tossavonden op zaterdagavond. De data voor 2022-2023 zijn: 19 november (combinatie met ALV), 17 december, 21 januari en 18 februari.

Smashing Pink will be organizing four toss evenings on Saturday evenings next winter. The dates for 2022-2023 are: November 19th (combination with GMM), December 17th, January 21st en February 18th.

Lees meer

Ik vertrek!

Na bijna 20 jaar in Amsterdam, verhuist Peter Bohren naar Spanje. Hij gaat Smashing Pink missen weet hij nu al. ‘Ik heb hier heel veel leuke mensen leren kennen. De club is een soort van Mijn Amsterdam geworden.’

Wie kent hem niet? Peter is al 18 jaar lid en is in die tijd op vele fronten vrijwilliger geweest. Twee keer in het bestuur gezeten, als penningmeester en de afgelopen jaren als secretaris, het PINKstertoernooi georganiseerd, de clubkampioenschappen, toss-boss geweest. Peter: ‘Ik had de tijd en vind het belangrijk. Je kunt niet alleen consumeren, je moet ook wat terugdoen voor de club. Anders kan Smashing Pink niet bestaan.’

'Mijn wens voor Smashing Pink is: laat het vooral een leuke club blijven!'

Lees het complete interview met Peter door hieronder op "lees meer" te klikken.

Lees meer

Toss en borrel einde tennisseizoen 2022

Kom tennissen en borrelen op de laatste zondagmiddag van het seizoen.

Het tennisseizoen is weer bijna voor. Daarom organiseren we een extra Toss op zondag 25 september van 15:00 tot 17:00 uur op onze eigen banen. Aansluitend kijken we onder het genot van een drankje en een hapje terug op een mooi tennisseizoen bij Smashing Pink. 

Come play tennis and have a drink on the last Sunday afternoon of the season.

The tennis season is almost over. To mark the end of it we organise an extra Toss on Sunday September 25th 3.00-5.00pm on our own courts. Afterwards we look back on a beautiful season enjoying a drink and a snack.

Lees meer

Save the date: ALV/GMM verplaatst naar 19 november 2022!

De volgende Algemene Leden Vergadering vindt plaats op:zaterdag 19 november 2022 in de middag, voorafgaand aan de eerste Wintertoss avond.

Zet het alvast in je agenda!

Let op: dit is een week later dan in vorige nieuwsbrieven gemeld! 

 

The next General Members Meeting (ALV in Dutch) will take place on: Saturday 19 November 2022 in the afternoon, before the Wintertoss evening.

Mark it in your agenda! 

Attention: this date is a week later than reported in former news letters!

Lees meer

Ladiestoss vrijdag 9 september 2022

 
Op vrijdag 9 september vanaf 18.00u is er alweer de laatste damestoss van het seizoen.
Ladies laat je zien en grijp je kans op een heerlijke vrijdagavond op de tennisbaan!
Lees meer

Gezellig en sportief, onze Clubkampioenschappen!

Het was vanouds gezellig tijdens de Clubkampioenschappen die de afgelopen week gehouden werden. Door de compacte vorm – per wedstrijd was een uur beschikbaar - was er naast de banen druk verkeer van mensen die net gespeeld hadden, binnenkort moesten spelen of gewoon kwamen kijken. Met bijna 70 deelnemers konden ook in de poules echte finales gespeeld worden.

Lees meer

Najaarscompetitie gaat weer van start

Binnenkort start de KNLTB najaarscompetitie op zaterdag. Er doen 6 teams van Smashing Pink aan mee: twee herenteams, twee herendubbel teams, 1 gemengd dubbel team en 1 damesteam. Aanmoediging voor de teams van Lex, Sharon, Niels, Jan-Willem, Wilko en Sebastiaan is meer dan welkom! De speeldagen zijn de zaterdagen van 17 september tot en met 15 oktober.
Lees meer

Kom meepraten op 8 september 19.30u / Come and join in the discussion on September 8th at 7.30 pm

Uitnodiging ledenraadpleging op donderdag 8 september 19.30u

Wie willen er meepraten over een aantal thema’s binnen Smashing Pink?

Beste, lieve leden,

Graag willen we, als bestuurleden, met jullie in gesprek over een aantal onderwerpen en thema’s van belang voor Smashing Pink. Dit op donderdag 8 september vanaf 19.30u op Amstelpark. We hopen hiermee een nog beter beeld te krijgen van wat er goed gaat binnen onze club en wat beter kan. Samen met de uitkomsten van de enquête levert de tijdens deze avond opgehaalde informatie input voor het bestuur en voor de ALV. Er zijn vier thema’s (kosten van tennis, omgangsvormen en regels, tennisles en trainers en identiteit Smashing Pink) die we graag met jullie willen bespreken. Onderstaand (klik op lees verder) hebben wij deze kort uitgewerkt.  

In verband met het organiseren van de avond is het handig om te weten of je komt. Je kan je aanmelden bij bestuur@smashing.pink. Je kunt natuurlijk ook last minute aanschuiven.

Zijn er zaken die niet bij de thema’s staan, maar die je graag wilt bespreken, geef het door op hetzelfde email adres bestuur@smashing.pink.

Tot bij de clubkampioenschappen en tot op 8 september.

Groeten, Bea en Marion

Lees meer

Geen banen beschikbaar van 29 aug. t/m 2 sep. vanaf 16:00 uur

In de week van 29 augustus wordt door Amstelpark weer hun open toernooi georganiseerd!

https://www.amstelpark.nl/open-toernooi

Gevolg daarvan is, dat onze banen op maandag 29 augustus tot en met vrijdag 2 september vanaf 16:00 uur niet voor ons beschikbaar zijn.

Dit betekent dat de Toss op die maandagavond en die vrijdagavond niet door gaan!

Als het die week slecht weer is kan het ook zo zijn dat Amstelpark onze banen nodig heeft in het weekend van 3 en 4 september!

worden.

 

 

 

Clubkampioenschappen 22-27 augustus

Komende week vinden de clubkampioenschappen plaats. Daardoor zijn er vanaf 17.00 geen banen beschikbaar voor vrij spelen. Het is wel heel gezellig rondom de banen en je kunt je (oud-)clubgenoten aanmoedigen bij de wedstrijden, dus kom langs, ook wanneer je niet speelt! Speelschema's zijn te vinden op de GLTA-website.

This coming week the club championships take place. Therefore there are no courts available for free play after 5pm. However there is a lot going on around the courts en you can cheer on your (former) club mates playing matches, so come by, also when you don't play! Schedule of matches you can find on the GLTA-website.

Lees meer
Smashing Pink logo

Geef je mening! - Give your opinion!

Beste lieve Smashing Pinkers, 

Graag willen we weten wat jullie belangrijk vinden in het lid zijn van onze club en het tennissen met elkaar.   

Wil je deze enquete hiervoor invullen?  De enquete staat nog open tot 25 augustus.

Dank je wel en tot snel ziens,
het bestuur Bea, Maarten, Peter, Annemiek en Marion    

----------------------------------

Dear lovely Smashing Pinkers,  

We would like to know what you find important in being a member of our club and playing tennis together.

Would you fill out this survey for that purpose? The survey closes on the 25th of August.

Thank you and see you soon,
the board Bea, Maarten, Peter, Annemiek en Marion

Clubkampioenschappen: nog 4 dagen om je in te schrijven. / Club Championships: 4 days left to sign up.

Van 22 t/m 27 augustus zijn de Clubkampioenschappen van Smashing Pink.

Je kunt je inschrijven tot aanstaande zondag 7 augustus 18.00 uur. Inschrijving is open voor leden, oud-leden en Special Friends.

Doe mee! Schrijf je nu in via deze link.

 

From August 22-27 the Smashing Pink Club Championships will take place.  

You can register until this coming Sunday August 7th 6.00pm. Entry is open for members, former members and Special Friends. 

Join!Sign up now via this link.

Lees meer

Vacature in het bestuur: secretaris. Vacancy on the board: secretary.

Peter Bohren gaat het bestuur verlaten vanwege zijn verhuizing naar het buitenland. Daarom zoeken we per november 2022 een nieuwe secretaris voor het bestuur van Smashing Pink. 

Peter Bohren is leaving the board because he is moving abroad. Therefore we are looking for a new secretary in the board of Smashing Pink as of November 2022. 

Lees meer

Vooraankondiging Geef Je Mening! Pre-announcement Give Your Opinion!

Beste lieve Smashing Pinkers, 

Graag willen we weten wat jullie belangrijk vinden in het lid zijn van onze club en het tennissen met elkaar.  
Daarvoor komt er binnenkort een enquete jullie kant op, met algemene vragen, vragen over activiteiten en vragen over communicatie. 
Naast de enquete willen we als bestuur in september met jullie in gesprek gaan over wat jullie belangrijk vinden voor onze club nu en in de toekomst. 
Hiervoor volgt er zo snel mogelijk een datum.  
We willen de uitkomsten gebruiken als voorbereiding voor de ALV. Ook kan het helpen bij keuzes van het bestuur, de technische commissies en de communicatie commissie.
Dus.... fijn als je meedenkt! 
Hou je mailbox in de gaten voor de enquete van Smashing Pink en vul deze zsm in.
Kom naar de bijeenkomst in september en de ALV van 12 november! 
 
Tot snel ziens, 
het bestuur
Bea, Maarten, Peter, Annemiek en Marion
 
 
Dear lovely Smashing Pinkers,
 
We would like to know what you find important in being a member of our club and playing tennis together.
A survey will be sent your way shortly, with general questions, questions about activities and questions about communication.
In addition to the survey, we as board would like to talk to you in September about what you think is important for our club now and in the future.
A date for this will follow as soon as possible.
We want to use the results as preparation for the GMM. It can also help with choices of the board, the technical committees and the communication committee.
So .... great if you think along!
Keep an eye on your mail box for the survey of Smashing Pink and fill it out asap.
Come to the meeting in September and the GMM on November 12th!
 
See you soon,
the board
Bea, Maarten, Peter, Annemiek en Marion

Interne competitie 2022, strijd is gestreden!

De Interne Competitie 2022 is zeer goed verlopen!
 
In totaal waren er 20 deelnemers die verdeeld waren over 4 teams. Ieder team speelde onder leiding van een captain.
 
De eerste 3 speeldagen streden de teams tegen elkaar om een plaats in de finale die op de 4e speeldag plaatsvond. Uiteindelijk ging het team o.l.v. Wim vd Kolff er met de winst vandoor.
 
Leuk was dat dit jaar naast een aantal vertrouwde gezichten ook een paar nieuwe leden meededen.
Bovendien was het iedere speeldag mooi weer wat de sfeer zeker bevorderde.
 
Hopelijk is deze interne competitie voor een aantal deelnemers een opstapje naar de KNLTB competitie.
 
Peter Ras

Lees meer

Save the date: ALV/GMM 12 november 2022

De volgende Algemene Leden Vergadering vindt plaats op zaterdag 12 november in de middag. Zet het alvast in je agenda!

The next General Members Meeting (ALV in Dutch) will take place on Saturday 12 November in the afternoon. Put it in your agenda!

 

Lees meer

Clubkampioenschappen 2022: organisator gezocht/ organisor needed

Van 22 augustus – 27 augustus 2022 vinden de clubkampioenschappen plaats. Wie helpt met de organisatie? Er is 1 persoon nodig die met Peter Bohren de organisatie op zich neemt. Ervaring niet nodig, die heeft Peter.  Ben je enthousiast en wil je je inzetten voor de club door de clubkampioenschappen te helpen organiseren? Meld je dan aan via info@smashing.pink. 

The club championships will take place from August 22 – August 27, 2022. Who can help organize them? One person is needed to take the organization upon themselves along with Peter Bohren. No experience necessary, Peter has it. Are you enthusiastic and do you want to contribute to the club by helping to organize the club championships? Then go ahead and sign up via info@smashing.pink.

Lees meer

Er is weer ruimte voor tennisles! Room for tennis lessons!

Op dinsdag en donderdag van 9 augustus tot eind september 2022 geeft Stefan tennislessen en er is nog plek!

Je kunt je tot 5 augustus opgeven door het ingevulde inschrijfformulier (open link) te mailen naar training@smashing.pink.

On Tuesdays and Thursdays rom August 9th until the end of September 2022 Stefan gives tennis lessons and there is still room!

Until August 5th you can sign up by sending the filled in form (link) by email to training@smashing.pink.

Lees meer

Kampioen! Champion!

In de KNLTB voorjaarscompetitie is het zaterdag dames dubbelteam KAMPIOEN geworden! Zij worden gehuldigd tijdens de afsluiting van de voorjaarscompetitie op maandag 11 juli.

In the KNLTB spring league the Saturday ladies doubles team won the CHAMPIONship! They will be honored during the closure meeting of the spring league on Monday 11 July.

Lees meer

Gay Games Amsterdam 1998 komt weer tot leven

Er komen steeds meer verhalen bij op de Herinneringssite van Gay Games Amsterdam 1998, onder andere een verhaal van Niek van der Spek over hoe ervoor gezorgd is dat er ongeveer evenveel vrouwelijke als mannelijke deelnemers waren. Reageer en stuur ook jouw verhaal aan p.van.yperen@hccnet.nl.

Gay Games Amsterdam 1998 come back to life
More and more stories are being added to the Remembrance website of Gay Games Amsterdam 1998, including a story by Niek van der Spek about how it was ensured that there was a similar number of female and male participants. Reply
and send your story to p.van.yperen@hccnet.nl.

Lees meer

Binnenbaan voor vrij spelen vervalt

Vanaf heden is er geen binnenbaan meer beschikbaar voor onze club voor vrij spelen omdat er weinig gebruik van deze baan werd gemaakt. Wel wordt er om de week nog een binnenbaan gebruikt voor tennislessen.

As of now we don't have an indoor court available anymore for our club for free playing because it was rarely used. The indoor court wil still be used for tennis lessons every other week.

Inschrijven najaarscompetitie tot 15 juni

Een geweldig Pinkstertoernooi en een mooie voorjaarscompetitie smaken naar méér!

Schrijf je uiterlijk 15 juni in als team voor de najaarscompetitie!

Speeldata zijn zaterdag 17, 24 september en 1, 8, 15 oktober (inhaaldagen 22 en 29 oktober).

Meer informatie vind je op de competitiepagina.

Lees meer

Beginnerstoss

Voor beginnende tennissers is er vanaf 23 mei de instaptoss. De instaptoss is voor (nieuwe) leden die wel een balletje kunnen slaan, maar nog niet goed de regels van het spel kennen (baanregels, tellen, etc.) of nog onvoldoende vaardig zijn om met de gewone toss mee te doen.

Je bent welkom elke maandagavond van 18.00 tot 20.00 uur. Je hoeft je niet op te geven maar kunt gewoon komen. En je kunt ook om 19.00 uur komen.

Lees meer

De man achter de Vrijwilliger van het Jaar 2021

Een interview met Wilko van den Born

In februari werd uit alle genomineerden Wilko van den Born als Vrijwilliger van het Jaar 2021 gekozen. Hij is erg blij met deze erkenning. 

Wilko organiseert de Open Dag, de Pride Toss en de sportdag in het Vondelpark tijdens de Pride. En of dat niet genoeg is, is hij ook nog toss-boss en begeleidt hij veel nieuwe leden. Tijdens de twee coronajaren zijn door hem in stilte veel activiteiten in gang gezet.

Ik zoek hem thuis op. De trofee staat voor een jaar op zijn salontafel in zijn woonkamer.

Lees meer

Herinneringen aan Gay Games Amsterdam 1998

Het was een mijlpaal in de Roze Revolutie en voor veel mensen een hoogtepunt in hun leven: Gay Games Amsterdam 1998. Op 1 augustus 2023 is het 25 jaar geleden dat dit unieke sport- en cultuurevenement begon. Dat gaan we vieren!

Lees meer

6 mei ladies toss

Komende vrijdag 6 mei is de eerste ladies toss van dit seizoen.

Dus vrouwen, kom tossen! Vanaf 18.00 uur.

Lees meer
0

Tabé Riet

Riet Willems, onze onvolprezen ledenadministrateur verhuist per 1 mei. Naar Nijmegen, dus tennissen bij Smashing Pink zit er niet meer in. Riet is al ruim twintig jaar lid, een stille kracht die veel voor de club gedaan heeft. We gaan haar missen.

Lees meer
Smashing Pink logo
0

Ondanks vorst toch een geslaagde Open Dag!

Alle buitenbanen waren op 3 april afgekeurd, maar dat weerhield de Ledencommissie er niet van om de clinic voor nieuwe leden later in de middag toch door te laten gaan op drie binnenbanen. Er deden maar liefst een twintigtal (potentiële) nieuwe leden mee.

Lees meer

Wilko van den Born, onze vrijwilliger van het jaar 2021!

Het bestuur hield de spanning er tijdens het vrijwilligersuitje in. Pas nadat alle genomineerden uitgebreid in het zonnetje waren gezet, werd de envelop geopend met daarin de naam van de Vrijwilliger van het Jaar 2021: Wilko van den Born!

foto_door_babs_19_2.jpg

Wilko is al jaren een van de drijvende krachten van Smashing Pink. Hij zat in het bestuur, is lid van de Ledencommissie en begeleidt nieuwe leden bij hun integratie in de vereniging. Organiseert de Open Dag en de Gay Pride Toss. En of dat niet genoeg is, is hij ook nog toss-boss. Nooit te beroerd om mee te helpen bij alles wat er georganiseerd wordt op de club!

Voorzitter Bea Vrijhof overhandigde hem de vrijwilligersschaal waarmee hij een jaar lang mag pronken. Zij hield de anderen voor moed te houden, want ooit ben jij het die de winnaar wordt!

 

foto_door_babs_07_1.jpg

Lees meer

Ik ladder, jij laddert, wij ladderen

Goed nieuws, de befaamde laddercompetitie gaat weer van start! De laddercompetitie loopt van 1 mei t/m 30 september en binnen die periode kan iedereen die meedoet elkaar uitdagen volgens de ladderregels. Bij elke wedstrijd die je wint klim je een trede hoger op de ladder en wie bovenaan de ladder eindigt verdient eeuwige roem! Je kunt je inschrijven van 1 april t/m 26 april.
Lees meer

Het voorjaar begint

Een mooie start van het voorjaar is de competitie. Met 13 teams staan we komende maanden klaar in en rond Amsterdam om lekker te spelen. De meeste teams spelen op zaterdag. Er is ook een zondag team en terug van weggeweest is het dinsdag dames dubbelteam, leuk!

Lees meer

Ladies Toss

Vanaf 6 mei is er elke maand een ladies toss. Dit om meer vrouwen naar de toss te laten komen. De toss is dan nog steeds toegankelijk voor alle leden, maar hopelijk komen er op deze manier meer vrouwen naar deze tossavonden.

Lees meer

Pinkstertoernooi loopt storm - Schrijf je snel in

Na ruim een week dat de inschrijving voor het Pinkstertoernooi open is, staat de teller inmiddels op 190 deelnemers. Ongekend dat in zo’n korte tijd er al zoveel inschrijvingen zijn. Dit komt mede doordat het dit jaar een GLTA Masters is, dat resulteert in meer inschrijvingen vanuit het buitenland.

Lees meer

Notulen ALV

De notulen van de ALV van 26 februari 2022 en het online vervolg op 24 maart 2022 staan online.

Lees meer

Rollin' Rollin' Rollin'

Ja ja, daar was het dan eindelijk, het jaarlijkse uitje voor de vrijwilligers die in het afgelopen jaar weer alles in het werk gesteld hebben om het ons Smashing Pinkers naar de zin te maken met interne en externe competities, tossen, nieuwsvoorziening, feestelijkheden en zo meer.
Bekijk de foto’s en zie dat deze energieke leden ook vol overgave kunnen bowlen. Wil je er de volgende keer bij zijn word dan vrijwilliger!

Lees meer

Je kunt je nog inschrijven voor de Eurogames

Van woensdag 27 t/m zaterdag 30 juli 2022 vinden de Eurogames plaats in Nijmegen. De Eurogames worden elk jaar in een andere Europese stad georganiseerd en trekken deelnemers uit alle landen van Europa. Iedereen is welkom: lgbtqia’s, maar zeker ook hetero’s. Tennis is één van de inmiddels 19 sporten waaraan je deze editie deel kunt nemen. Schrijf je nu in!

Eurogames 2022 will take place from Wednesday July 27 until Saturday 30 in Nijmegen, the Netherlands. Eurogames are organised on a yearly base, but each year in a different city in Europe. Participants from all over Europe join the games and everybody is welcome: lgbtqia as well as straight people. Tennis will be one of the 19 sport events. Register now! 

Lees meer

Organiseer jij de wintertennis zaterdagavond toss? Will you organise the wintertoss on Saturdays?

In de winter organiseert Smashing Pink gezellige tossavonden binnen voor leden en niet-leden op vier zaterdagavonden, om te tennissen en elkaar te ontmoeten. Deze avonden zijn doorgaans druk bezocht en worden afgesloten met een borrel.

Er zijn twee vrijwilligers nodig om deze avonden te organiseren. Meld je hiervoor aan bij bestuur@smashing.pink.

 

During the winter Smashing Pink organises fun toss evenings indoors for members and non-members on four Saturday evenings, to play tennis and meet each other. These evenings are usually busy and end with a drink.

Two volunteers are needed to organise these evenings. Sign up for this by sending an email to bestuur@smashing.pink

 

Lees meer

Inschrijving Clubkampioenschappen geopend! Registration Club Championships open!

Schrijf je nu in voor de clubkampioenschappen van Smashing Pink 2022!

De inschrijving sluit op zondag 7 augustus 2022 om 18.00 uur. 

De clubkampioenschappen 2022 vinden plaats van 22 augustus t/m 27 augustus. Leden, Special Friends en oud-leden van Smashing Pink kunnen deelnemen.

Aanmelden via de GLTA website via deze link: Smashing Pink Clubkampioenschappen 2022 GLTA.

 

Register now for the club championships of Smashing Pink 2022!

Registration closes on Sunday August 7 2022 at 6:00 PM.

The club championships 2022 will take place from August 22 – August 27.

Members, Special Friends and former members of Smashing Pink can participate.

Register on the GLTA website via this link: Smashing Pink Club Championships 2022 GLTA.

 

Lees meer

Pride Toss 5 augustus

Op vrijdag 5 augustus vanaf 16.00 organiseert onze club de jaarlijkse Pride Toss. Kom ook, doe mee!

On Friday August 5th from 4.00 pm onwards our club organizes the annual Pride Toss. Come and join!

Lees meer

Canal pride 2022: VAAR MEE / SAIL ALONG

English below.

Op zaterdag 6 augustus is er na 3 jaar weer een Canal Parade in Amsterdam. Smashing Pink vaart mee op de boot van Pride en Sports. Het thema van de Pride dit jaar is “My gender My pride. Dit thema is op de sportboot vertaald naar: “My gender, My pride, My sport: creating a safe space is a team effort”. Dit wordt uitgedragen door als sporters samen op de boot te staan. 

Als lid van Smashing Pink kun je meevaren. Aanmelden uiterlijk 13 juli om 15.00 uur! Lees verder via de link onderaan voor meer informatie.

Het aantal plekken is beperkt, zo nodig wordt er geloot.

MEER INFORMATIE OVER AANMELDING VIND JE HIERONDER

 

On Saturday August 6, after 3 years, there will be another Canal Parade in Amsterdam. Smashing Pink will sail along on the Pride and Sports boat. The theme of this year's Pride is “My gender. My pride. This theme was translated on the sports boat into: “My gender, My pride, My sport: creating a safe space is a team effort”. This is propagated by standing together on the boat as athletes. 

As a member of Smashing Pink you have the possibility to sail along. Sign up no later than July 13 at 15.00h (3.00 pm)! For more information read on via the link below.

The number of places is limited, if necessary lots will be drawn to determine who can join.

MORE INFORMATION ON SIGNING UP YOU WILL FIND BELOW

 

Lees meer

Algemene Leden Vergadering 26 februari 2022

Het bestuur nodigt de leden van Smashing Pink van harte uit voor de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering op zaterdag 26 februari van 15u tot maximaal 17u. Zoals ieder jaar staan er ook nu weer belangrijke zaken op de agenda die jou raken als lid van Smashing Pink.

De stukken voor de ALV vind je onder clubdocumenten (eerst inloggen!).

Lees meer

Stuur tennisfoto's van 2021 in!

2021 was (weer) een bijzonder tennisseizoen. Heb jij leuke foto's van het afgelopen (corona)tennisjaar? Stuur ze naar het bestuur en misschien zie je ze terug in een beeldpresentatie van Smashing Pink. 

Lees meer

WinterTennisZaterdag 26 februari

We mogen op zaterdag 26 februari eindelijk weer een winteravond samen spelen. De eerste ronde start na de ALV, om 17.00 uur. We tennissen tot 21.00, daarna is er tijd voor een drankje en hapje. Je kunt je nog inschrijven!

Lees meer

PinksterToernooi 2022, A Masters

3 tot 6 juni PinksterToernooi 2022 

Na twee jaar annuleren van het toernooi, zetten we nu groots in op de 2022 Masters editie.

Wil je helpen bij de organisatie? Stuur een mail aan pinkster@smashing.pink

 

June 3-6 2022 PinksterTournament 2022

After having had to cancel the tournament in the previous two years, we are going for a GLTA Masters edition in 2022.

Do you want to help in organizing? Send an email to pinkster@smashing.pink

 

Lees meer

Nieuwjaarswens en winter tennis 22 januari

 

Het bestuur wenst iedereen 

een sprankelende jaarwisseling  en een gezond, mooi en sportief 2022 met veel tennis en leuke ontmoetingen!

En je kunt je nog opgeven voor de winter tennis avond op 22 januari... 

Lees meer

Strippenkaart vervalt in 2022

In 2022 blijft de mogelijkheid bestaan om kennis te maken met Smashing Pink door een maandabonnement te nemen. De strippenkaart wordt in het nieuwe jaar niet meer aangeboden.

Lees meer

Winter Toss Zaterdag 22 januari

Het is weer winter dus er zijn weer gezellige Winter Tennis Zaterdagavonden! De volgende is gepland op 22 januari 2022 van 17.00-23.00. Het wordt een speciale editie met nieuwjaarsborrel. 

Lees meer

Opzeggen lidmaatschap

Natuurlijk hopen we dat niemand het lidmaatschap van Smashing Pink opzegt, maar mocht je dit toch willen, dan moet je het vóór 1 december 2021 doen.

Lees meer

Nominaties Vrijwilliger(s) van het jaar

Het bestuur heeft de shortlist van genomineerden voor de titel Vrijwilliger van het jaar 2021 bekend gemaakt!

Ze worden allemaal in Hollywood style in het zonnetje gezet op 20 december tijdens het vrijwilligersuitje. Daarna wordt onthuld wie gekozen is tot vrijwilliger van het jaar 2021.

Lees meer

Boek Homosport in Nederland

Het Mulier Instituut heeft de ontwikkelingen van sporten in ‘eigen kring’ door homoseksuele mannen en lesbische vrouwen vanaf 1980 in kaart gebracht in het boek Homosportclubs in Nederland 1980-2020, dat op 29 oktober jl. gepresenteerd werd. Een flink aantal Smashing Pinkers heeft eraan meegewerkt. 

Lees meer

Reageer met verhalen en foto's!

Heb je ook zo genoten van het Jubileumboek met al die vrolijke foto’s? Schoten er meteen allerlei herinneringen en anekdotes door je hoofd?

We horen ze graag!

Lees meer

Najaarscompetitie 2021

De zonnige start aan het begin beloofde veel goeds. En ook al verregenden de laatste paar dagen, er stonden tien teams te trappelen om elke zaterdag te spelen voor plezier en voor de eer. 

 

Lees meer

De inschrijving voor de voorjaarscompetitie… start nu!

Hoewel we in onzekere tijden leven gaan we, positief als we zijn, uit van een sportief en mooi voorjaar 2022. 

Maar houd wel in het achterhoofd dat er mogelijk beperkingen en zelfs annuleringen kunnen zijn.  

Uitgaande van het goede nodigen we jullie allemaal uit om je aan te melden voor de voorjaarscompetitie 2022. De perfecte combinatie van sporten en gezelligheid. 

 

Lees meer
0

Kom eens spelen met de Smashing Pinkeltjes!

Buiten is het waterkoud, binnen in de kantine zitten de Pinkeltjes - uiteraard met corona-keurmerk - aan de koffie. Ze hebben zojuist met z’n zessen op twee banen gespeeld. Dat doen ze elke maandagochtend van 10.00-11.30 uur. Weer of geen weer, en bij regen op een binnenbaan.

Lees meer

Tennisles in de winter

Onze nieuwe tennisleraar Stefan heeft de laatste 5 weken van het zomerseizoen bij Smashing Pink lesgegeven en zijn leerlingen zijn enorm enthousiast. Stefan zal de komende winter op zondagmiddag les gaan geven en er zijn nog een aantal plaatsen beschikbaar. Wil jij ook op zondagmiddag les? Stuur dan zo snel mogelijk een mailtje naar training@smashing.pink. Wie het eerst komt, die het eerst maalt.

Lees meer

Bestuursleden gezocht

Van onze voorzitter.

Lieve allemaal, hierbij een oproep aan jullie om eens na te gaan of een bestuursfunctie bij Smashing Pink iets voor jou is. 

Lees meer

Geen contributieverhoging

Het voorlopige financiële resultaat van 2021 valt mee. En het voorstel is om terug te gaan naar 3 banen. Voor 2022 is daarom geen contributieverhoging noodzakelijk. Eventuele tekorten kunnen uit onze reserves betaald worden.

Lees meer

Competitienieuws

Sinds twee weken staan er 10 teams van Smashing Pink elke zaterdag op de baan bij Amstelpark, en op andere tennisparken in Amsterdam en omgeving. Dubbelen, mixed dubbel, damesteams en heren teams, we zijn over de volle linie vertegenwoordigd. 

 

Lees meer

WinterTennisZaterdag 2021/2022

We mogen weer! Het regent, het waait, dus dat wordt snakken naar de eerste Smashing Pink Winter Tennis Zaterdag! Die is op 13 november. De andere data zijn 22 januari (met nieuwjaarsborrel) en 26 februari.

Lees meer
Smashing Pink logo

De naam is een verhaal

Mooi artikel in de Volkskrant 4 oktober 2021.

Smashing Pink als het begin van een gesprek.

Nederlandse sportverenigingen hebben de wonderlijkste namen. Bijna altijd met een goede reden. Bart Jungmann belicht in een wekelijkse serie in De Volkskrant, 'De naam is een verhaal',  een curiositeit uit de vaderlandse sport: deze week: de Amsterdamse tennisclub Smashing Pink. De foto is gemaakt door Volkskrant-fotograaf Klaas Jan van der Weij.

Je moet een beetje gek zijn...

Petra Wentzel (52) is eind september gestopt met het geven van tennislessen. Twintig jaar heeft ze het gedaan. Aanvankelijk bij Aemstelburgh en Startbaan in Amstelveen. En de afgelopen zes seizoenen bij Smashing Pink. Waarom stopt ze ermee?

Lees meer

Kom onze competitieteams aanmoedigen

De KNLTB competitie is afgelopen zaterdag van start gedaan. Elke zaterdag t/m 30 oktober spelen tien teams van onze club uit en thuis. Kom naar het park om aan te moedigen! De wedstrijden vinden plaats op baan 29-32 (aan de achterkant). 

Lees meer

Winterkaart 2021/22

Van 1 oktober tot 1 april kun je bij Amstelpark weer buiten tennissen op gravel. Je kunt een winterkaart bestellen via Amstelpark; de categorie die geselecteerd moet worden is "Winterlid Smashing Pink".

De kosten van een winterkaart bedragen dit jaar € 150 voor Smashing Pinkleden. Dat is een flinke prijsverhoging vergeleken met vorig jaar.

Lees meer

Afscheid van Douwe Hoitsma en Petra Wentzel

Aan het eind van dit zomerseizoen stoppen zowel Douwe als Petra met tennislessen voor Smashing Pink. Het bestuur is voornemens om op 22 januari tijdens de wintertennisavond/het nieuwjaarsfeest officieel afscheid van hen te nemen.

Lees meer

Heb je je (gratis) Jubileumboek al opgehaald?

Nee? Dan kun je dat alsnog doen! En wel op vrijdag 24 september en maandag 27 september vanaf 17.30 uur tijdens de toss. En op donderdag 30 september vanaf 17.00 uur tijdens de Afsluitingstoss. Ook tijdens de wintertossavonden kun je je boek ophalen. 

Lees meer
0

Ik heb me altijd heel erg thuis gevoeld

Douwe Hoitsma neemt aan het eind van dit zomerseizoen afscheid als tennistrainer van Smashing Pink. Een club zonder Douwe, wie kan zich dat heugen? Hij was erbij vanaf het begin. Waarom stopt hij ermee?

Lees meer
Smashing Pink logo

Gebruik van Tijdelijke Pas (voor introducées)

Helaas heeft het bestuur moeten constateren dat slechts een kwart van de mensen die een Tijdelijke Pas gebruiken voor een introducé(e) ook daadwerkelijk betaalt. Dit is natuurlijk een ongewenste en schadelijke situatie. Daarom heeft het bestuur besloten sancties op te leggen. 

Lees meer

Ladies toss

Om meer vrouwen naar de toss te laten komen zal er iedere eerste maandag van de maand een ladies toss zijn. Zegt het voort en dames kom speciaal deze avonden tossen! 

Lees meer

Sluitingstoss

Op donderdag 30 september 2021 sluiten we het zomerseizoen af met een eindtoss. Deze vindt plaats van 17.00-21.00 uur.

Lees meer

Winter Toss Zaterdagavond 2021-2022

Ook in het komend winterseizoen zijn er weer WinterTossZaterdagavonden en wel op 13 november, 15 januari en 26 februari. Zet de data alvast in je agenda, meer nieuws over deze gezellige tennisavonden volgt binnenkort.

Nieuwe tennisleraar!

Het is gelukt om een nieuwe tennisleraar te vinden. Stefan gaat in september op zondag lesgeven van 13.00 -18.00 uur. Aan 16 mensen.

Helaas is het op dit moment niet meer mogelijk om je op te geven voor tennisles dit seizoen. 

Vanuit de TC richten we voor tennislessen ons op het nieuwe seizoen. Daar volgt in een later stadium nog info over.

Smashing Pink logo

Jubileumdag 4 september

Smashing Pink bestaat 25 jaar! 

Dat vieren we in de week van 30 augustus t/m 4 september met de clubkampioenschappen en met een feestprogramma op zaterdag 4 september. 

Komt allen en vier met ons mee! Meld je svp van te voren aan voor onze JUBILEUM-feestdag op 4 september.

Lees meer

Pride Toss 2021

Volgende week vrijdag is de Pride Toss.Vrijdag 6 augustus van 17.00-21.00. Open voor leden en niet leden. Doe mee!

Lees meer

Banen reserveren en annuleren

Alweer voor het tweede seizoen is het mogelijk om vanuit huis een baan te reserveren. En dit seizoen ook vanuit de clubapp. Je hebt een goed overzicht over de baanbezetting en de mogelijkheden om te tennissen. Toch komt het in de praktijk regelmatig voor dat in het systeem alle banen gereserveerd zijn, maar dat mensen niet komen opdagen en de baan leeg blijft. Dat is jammer voor alle leden die wilden tennissen maar niet konden reserveren.
 
Dus: heb je een baan gereserveerd, maar kun je bij nader inzien toch niet komen, haal je reservering dan zo snel mogelijk uit het systeem. Je maakt er je collega-tennissers blij mee!
Lees meer

Tennislessen

Eerder dit seizoen heeft Petra aangegeven voor de zomervakantie te stoppen als trainer bij Smashing Pink. Petra is hierop teruggekomen en zal tot het einde van het lopende seizoen op dinsdagavond lessen blijven verzorgen. Vele leden zullen hier blij mee zijn.
 
Douwe blijft op vrijdagochtend de lessen verzorgen, Cindy op woensdagavond. In onderling overleg kan Cindy ook in het weekend les geven.
Lees meer
Smashing Pink logo

Kom naar de middagtoss op zondag 1 augustus

Komende zondag vindt de jaarlijkse open dag plaats met een clinic voor belangstellenden en nieuwe leden. Ken je mensen met belangstelling om bij onze club te tennissen, wijs ze dan op deze leuke activiteit in de Pride week.

En kom zelf naar de toss tussen 14.00 en 18.00 en de aansluitende borrel. Iedereen is zijn welkom!

Lees meer

Toss in de ochtenden

Op maandagochtend, dinsdagochtend en donderdagochtend zijn er tossen bij Smashing Pink voor verschillende niveaus. Het bestuur heeft besloten om ook voor deze tossen vaste banen te reserveren, ingaande maandag 28 juni.

Lees meer
Smashing Pink logo

Open dag op 1 augustus

Aan het begin van de Pride Week, op zondag 1 augustus, is het OPEN DAG bij Smashing Pink. Zegt het voort ofwel social media het voort! Iedereen is welkom, zowel beginners als ervaren tennissers. Meld je vrienden die willen kennismaken met onze club aan voor de clinic en kom zelf naar de aansluitende toss en de borrel.

Lees meer

Pride toss 2021

Op vrijdag 6 augustus van 17-21 uur vindt de jaarlijkse Pride toss plaats bij Smashing Pink. Elk jaar super gezellig! We vieren pride en tennissen erop los. Open voor leden en niet leden. Deelname is gratis maar wel graag even aanmelden.

Lees meer
Smashing Pink logo

Opgelet: het reserveringssysteem verandert!

Een week geleden (19 mei) is het reserveringssysteem aangepast, waarbij het in de piekuren nog maar op één baan mogelijk was om te singelen. De andere drie banen waren bestemd voor lessen en dubbelen.

De piek-uren vallen op dinsdag, woensdag en donderdag tussen 17u en 20 u.

Met deze aanpassing is echter het probleem gecreëerd dat er soms in deze piekuren (di-wo-do 17-20 uur) banen vrij liggen, terwijl mensen willen singelen. Dit is ongewenst en daarom zijn per direct de oude instellingen weer teruggezet.

Dat betekent dat je weer voor drie kwartier kunt reserveren tijdens de piekuren op di-wo-do tussen 17u en 20u.
Buiten de piekuren kun je voor een uur afhangen.

De technische commissie gaat opnieuw kijken naar de gewenste vorm van reserveren en de technische mogelijkheden in het reserveringssysteem. Wordt vervolgd.

Inschrijven laddercompetitie? Je hebt nog 1 dag!

De laddercompetitie 2021 start op 1 juni en morgen is de laatste dag dat je je kunt inschrijven. Er doen al veel mensen mee, maar hoe meer inschrijvingen, hoe leuker! Schrijf je snel in. Je ontvangt de laatste informatie vlak voor 1 juni per mail.
 
Uiteraard kun je ook nog instappen als de laddercompetitie is begonnen, je moet dan wel helemaal onderaan de ladder beginnen. Voor meer informatie: ladder@smashing.pink

Tossen gaan weer van start!

Beste Smashing Pinkers,
 
We mogen weer tossen! Dat is heel goed nieuws en we zijn druk geweest om dit op deze korte termijn ook weer mogelijk te maken
We beginnen vrijdag 21 mei dan ook weer met onze eerste vrijdagavondtoss vanaf 18:00 (bij regen is er geen toss). Om 17:55 beginnen de tossbossen met indelen. Later binnen lopen mag uiteraard, dan kom je in een latere ronde.
Lees meer

Nieuwe flexibele abonnementen beschikbaar

Dit jaar voert de NextGen-commissie een pilot uit om nieuwe leden aan te trekken met de focus op "jongeren" tussen 28 en 35 jaar. Hierdoor zijn dit seizoen twee nieuwe abonnementen beschikbaar waarmee aspirant-leden op een laagdrempelige manier kennis kunnen maken met onze vereniging.

Lees meer

Sponsoren gezocht

De sponsorcommissie is nieuw leven ingeblazen door Jack 't Mannetje en Peter Bohren. Zij zijn actief in het onderhouden van contacten met bestaande sponsoren en het werven van nieuwe sponsoren. Daarbij hebben ze jullie hulp nodig!

Lees meer

Sponsor aan het woord

Bestaande en nieuwe sponsoren vertellen waarom ze Smashing Pink steunen. De spits wordt afgebeten door Charles Grayson van 27 House Real Estate / 27 Huis Makelaars

Lees meer

Waarom je lid moet worden van Smashing Pink

een gesprek met Hyo Soon Kaag (34) en Anthony van Amesfoort (37) van NextGen - door Emma van Zalinge

Hyo en Anthony vormen samen met Bart Hendrix en Bart van den Heuvel de commissie NextGen. Doel is jongeren te verleiden om bij Smashing Pink te komen tennissen.

 

Lees meer

vanaf 28 april reserveren tot 23:00

Vanaf volgende week woensdag 28 april kan er weer gereserveerd en getennist worden tot 23:00 uur. Omdat je tot een week vooraf kunt reserveren kun je dat vanaf nu doen. Van maandag t/m vrijdag reserveren van 08:00 - 23:00 en in het weekend van 08:00 - 20:00.

Geen jubileumweek en geen terras vanaf 28 april

Jammer genoeg heeft de Jubileumcommissie moeten besluiten om de feestweek die gepland stond van 13-20 juni a.s. te annuleren. De regelgeving rond Corona zal het niet mogelijk maken om met zoveel mensen bij elkaar te komen voor Clubkampioenschappen en feest. Van uitstel komt zeker geen afstel.  We verschuiven het nu richting augustus/september en combineren het mogelijk met een mini pinkstertoernooi.

Het kabinet heeft dinsdag bekend gemaakt dat vanaf 28 april de terrassen onder voorwaarden weer open mogen. Op sportcomplexen is echter nog geen publiek toegestaan en daarom zal het terras op Amstelpark ook gesloten blijven. Helaas, we hadden ons er allemaal op verheugd. Graag nog even geduld. De horeca op Amstelpark is en blijft wel open voor take away. Support ze en haal daar je drankje en hapje.

0

‘Ik laat mensen veel zelf ontdekken’

‘Ik laat mensen veel zelf ontdekken’, een gesprek met onze nieuwe trainer Cindy Goey

Cindy Goey is 44, woont in de Hoofddorppleinbuurt en is sinds kort een van onze tennistrainers. Ze is opgegroeid in een tennisgezin. ‘Tot en met mijn 12e was ik bijna elke dag op het tennispark te vinden.

 

Lees meer

Nieuwe trainer Cindy gaf vanavond haar eerste les!

We hebben er een nieuwe trainer bij! En haar naam is Cindy Goey. Velen kennen haar al van het Pinkstertoernooi of het toernooi bij Buitenveldert. Bij die club geeft ze ook tennisles. Binnenkort stelt ze zich uitgebreider voor.

Welkom Cindy! Veel plezier bij Smashing Pink. Hopelijk voel je je snel thuis.

 Op de foto Cindy met om haar heen 4 Pinkers aan wie ze haar eerste les gaf vandaag.
 
Smashing Pink logo

Onderzoek diversity & inclusion HvA

Studenten van de afdeling Sport Development van de Hogeschool van Amsterdam vragen de medewerking van onze leden aan een enquete over Diversity & Inclusion.

Lees meer

Bevestig je reservering bij het afhangbord!

Loop er bij aankomst op het park direct langs in de hal naar de binnenbanen en haal je KNLTB pas door de scanner aan de zijkant. Verder hoef je niks te doen, de gegevens op het scherm verdwijnen vanzelf weer. Dit kun je doen vanaf 70 minuten voor aanvang van je speelduur.

Seizoen 2021 geopend

Kijk verder naar de video

Een woordje van Hans Puijker(Amstelpark manager), Robert Thewessen(bestuur/nieuwe leden), Bea Vrijhof(voorzitter/TC) en Eric van der Palen(voorzitter/Communicatie).

Lees meer
0

Date

DATE JIJ MET MIJ? 

WOULD YOU LIKE A DATE WITH ME?

 

Lees meer

Wij - de voorzitter

Wij de voorzitter - Eric van der Palen en Bea Vrijhof 

Op 27 februari 2021 is de ALV akkoord gegaan met het voorstel voor een duo voorzitterschap van Bea en Eric. Daarom nu wat meer over onszelf, onze motivatie, gedachten en wensen voor Smashing Pink.

Lees meer

Geen Pinksteroernooi in 2021

Met grote spijt moeten we jullie helaas informeren dat het Pinkstertoernooi 2021 niet zal plaatsvinden vanwege alle onzekerheden rondom de Corona Pandemie, de uitrol van het vaccin in de komende maanden en de onzekerheid dat een dergelijk evenement als dit al eind mei kan plaatsvinden.

Lees meer

Update Corona maatregelen FAQ

Kunnen de toss, de laddercompetitie of de clubkampioenschappen doorgaan? (UPDATE - citaat KNLTB)

Nee. Georganiseerde wedstrijden voor volwassenen vanaf 27 jaar zijn niet toegestaan. Dus geen interne competitie, tossavond, laddercompetitie of clubkampioenschappen. Dubbelen, onderlinge trainingswedstrijdjes of oefenpotjes spelen op de eigen vereniging mag wel. Dit houdt in dat er vooraf een baan wordt gereserveerd en na het spelen direct het park wordt verlaten. Neem je verantwoordelijkheid en zoek de grenzen niet op. Onderlinge wedstrijden voor de jeugd en jongvolwassenen t/m 26 jaar van de eigen vereniging zijn wel toegestaan.

Volgende persconferentie op 23 maart a.s. waarin kabinet beoordeeld welke maatregelen er na 31 maart nodig zijn.

Trainer gezocht

Smashing Pink zoekt een trainer die het leuk vindt om vanaf 1 april een aantal uren per week training te geven aan onze leden. Heb je interesse of weet je iemand, stuur een mail aan info@smashing.pink

Morgen laatste dag!

 
Morgen 24 februari is de laatste dag om vragen voor de Algemene Ledenvergadering te mailen naar info@smashing.pink
Klik op deze link voor alle documenten (log eerst in! anders zijn ze niet zichtbaar).
Doe mee! Denk mee! Praat mee! Ook jouw club!

NextGen

De commissie NextGen zet zich in om een nieuwe generatie te betrekken bij de vereniging. Om dit te realiseren heeft de commissie een pilotplan opgesteld dat komend seizoen zal worden uitgerold. 

Lees meer

Save the date, 21 March

A lot of you probably expect that the registration for the Amsterdam Pinkster Tournament 2021 opens this year – like every other year – on 14 February, Valentine’s Day.

Lees meer

WTZ van 27 februari afgelast

Het zal je niet verbazen gezien de huidige ontwikkelingen dat het onmogelijk is om 27 februari een wintertoss avond te laten plaatsvinden. Volgende week hoor en lees je meer over de ALV die de 27e wél doorgaat. We zetten dan ook alle stukken online.

Een werkje waar je vrolijk van wordt

Volgend jaar is het zover! Onze club bestaat 25 jaar en dat moet gevierd worden. Een van de dingen die we gaan doen is een jubileumboek maken met veel foto’s van Smashing Pinkers bij allerlei tennisactiviteiten. Heb je een prachtige tennisfoto op je nachtkastje staan of in je wc hangen, komt er regelmatig een actiefoto langs op je scherm? Stuur je mooiste (en scherpste) naar ons. Heb je nog papieren foto’s uit de begintijd, digitaliseer ze en deel ze met ons. (Graag formaat 10 x 15cm en digitaal 300dpi oftewel min. 4Mb.)

Dus kom op met die foto’s, we zijn heel benieuwd! Mail ze naar jubileumboek@smashing.pink

Namens de jubileumboekcommissie,

Emma

0

Vrijwilliger van het jaar 2020

Zo vlak voor het einde van dit jaar, op 30 december, overvielen we de Zocherstraat om de vrijwilliger van het jaar 2020 bekend te maken. Kijk en geniet!

Lees meer

WTZ van 16 januari gaat niet door

Helaas hebben we vanwege de laatste Corona maatregelen de WinterTossZaterdagavond van 16 januari moeten cancelen. We hopen uiteraard dat 27 februari in een of andere vorm wel doorgang kan vinden.

 

Gebruik van buitenbanen bij winterse omstandigheden

In z’n algemeenheid geldt dat er altijd op buitenbanen gespeeld mag worden, behalve bij ijzel, opdooi en sneeuw. Wanneer de buitenbanen onbespeelbaar zijn naar het oordeel van de parkbeheerder zal dat kenbaar worden gemaakt op de website baanreservering en door reserveringen te cancelen waarvan je dan een mail krijgt.

Lees meer

Algemene Leden Vergadering

De ALV van Smashing Pink wordt gehouden op zaterdag 27 februari as. van 16:00-18:00 uur. Noteer het alvast in je agenda! De ALV is voorafgaand aan de WTZ (wintertoss zaterdagavond). Mocht de WTZ geen doorgang kunnen vinden, dan gaat de ALV digitaal door en informeren we je er later over.

Smashing Pink logo

Smashing Pink lanceert nieuwe campagne ledenwerving

Maak een vriend of vriendin lid van Smashing Pink! Want ook in de winter kun je blijven tennissen op de banen van Amstelpark en meedoen aan de tossen zodra die weer georganiseerd mogen worden.
 
Dit jaar geldt namelijk een speciaal aanbod voor nieuwe leden. Je meldt je aan als lid voor 2021 en daarmee wordt het mogelijk om nu al een Winterkaart voor Smashing Pinkers à €100 aan te schaffen. Zeker nu veel mensen wat flexibeler in hun tijd zitten en behoefte hebben aan meer beweging loont het de moeite om van dit aanbod gebruik te maken!

Klik hier voor alle informatie.

Winterkaarthouders 2020/2021

116 leden hebben inmiddels een winterkaart aangeschaft bij Amstelpark. Je kunt de lijst met mensen met een winterkaart hier vinden (bij je 'persoonlijke gegevens' of menu over > mijn club). Vanaf zondag a.s. kun je alleen nog tennissen als je in het bezit bent van een winterkaart. Schaf hem nu aan!

Smashing Pink groeit en bloeit ondanks en dankzij Corona

In het afgelopen tennisseizoen heeft Smashing Pink er meer dan 60 leden bij gekregen. Geweldig! Dit dankzij de inzet van vele Smashing Pinkers op verschillende fronten. De vele leden die hun vriendenkring enthousiast hebben gemaakt. De verschillende promotionele activiteiten die ingezet zijn om onze zichtbaarheid te vergroten. NextGen, de commissie Next Generation, die de social networks heeft ingezet om de club op het netvlies te krijgen, waarbij ook Grindr niet geschuwd werd. De situatie rondom Corona die een aantal mensen op zoek heeft doen gaan naar veilige sportieve activiteiten. Petra die als trainer mensen enthousiast heeft gemaakt voor het tennisspel. En niet in de laatste plaats de succesvolle Open Dag op 5 juli die een groot aantal mannen en vrouwen over de streep heeft getrokken. Al deze inspanningen hebben ertoe geleid dat een ledenbestand van 300 weer in zicht komt! De redactie was dan ook, nu het zomerseizoen ten einde loopt, benieuwd naar hoe het de nieuwe leden is vergaan.  

Lees meer

Corona update

Wij betreuren het te moeten mededelen dat vanwege de nieuw aangekondigde corona maatregelen , alle club activiteiten behalve vrijspelen en lessen voorlopig zijn gecancelled.

Gelukkig kunnen we dus nog tennissen zowel binnen als buiten. Check bericht KNLTB waar op te letten tijdens het spelen en we vragen iedereen met klem deze regels in acht te nemen. Dubbelen mag en alleen met een vaste partner, hou je aan de regels. Tossen niet.

Samen sportief en tennisend naar het einde van de pandemie!

 

Wintertoss zaterdagavond 2020/2021

Smashing Pink organiseert, onder voorbehoud van de ontwikkelingen rondom de corona pandemie, ook komend winterseizoen op 2 zaterdagen een superleuke wintertoss voor leden én niet-leden (gasten) en wel op 16 januari 2021 en 27 februari 2021. Om ook in de winter te spelen en elkaar te ontmoeten. Je kunt je vanaf nu inschrijven. Lees hier meer.

klik op de afbeelding

Oproep: Zoek een maatje!

Oproep aan de leden om de zoek een maatje pagina in te vullen. Zet bij mijn omschrijving dat je een winterkaart hebt, dan kunnen mensen die een maatje zoeken je daar vinden.

Zoek je een tennismaatje? Ga direct naar zoek een maatje. Daar kun je je eigen beschikbaarheid invullen en diverse voorkeuren aanvinken. Klik vervolgens op zoeken en zie daar je match. Natuurlijk blijft de WhatsApp groep 'SP Tennisdates zomer' en 'Winterkaart 2020/2021' ook gewoon bestaan als tennismaatje zoeker. Wil je daaraan toegevoegd worden, stuur hier een verzoek.

Smashing Pink logo
0

De kop is eraf! Voorjaarscompetitie eindelijk van start.

Nou ja Voorjaarscompetitie, Competitie 2020 beter gezegd. Uitgesteld vanwege corona. Bijna alle oorspronkelijke teams doen mee. Tien op zaterdag, een op zondag. Dames-, heren- en gemengde teams. Zaterdag 12 september was de eerste speeldag. De laatste is op 25 oktober.

Lees meer

CK 2020 - compact, compleet en coronaproof

Stortbuien, donder en bliksem – zo begonnen de clubkampioenschappen 2020 op vrijdag 28 augustus. Door Bea Vrijhof, Ineke Kersten, Jelly Bekker, Marijke Verdult, Babs Hogenkamp en Marion Fisser - hulde dames! - in een paar weken tijd uit de grond gestampt. Ruim 60 deelnemers meldden zich. Deze keer geen uitloop: max 50 minuten per wedstrijd + 10 minuten inspeeltijd. En alles in één weekend.

Lees meer

Smashing Pinkers in beeld

Deze winter zendt de VPRO een 4 delige documentaire uit over de geschiedenis van de LHBT beweging in Nederland. Documentairemaker Michiel van Erp is druk bezig met de opnames hiervoor. Omdat de Gay Games zo'n belangrijke rol spelen in deze geschiedenis, kwam hij uit bij een aantal Pinkers die destijds deel uitmaakten van de Gay Games organisatie. 
 
Lees meer
0

Tientallen trotse tennissers trotseren tropische temperaturen

Geen officiële Pride toss op 31 juli - corona weet je wel, maar iedereen is welkom. Een flink aantal niet-leden heeft zich opgegeven. De organisatie is in handen van Wilko en Peter van het bestuur. Cees en Robert helpen een handje met de vlaggetjes. Voor nog geen tientje verschaft de keuken van Amstelpark een pastamaaltijd en tot donker kan er volop getennist worden op 6 banen. Peter: ‘We hadden niet verwacht dat het zo’n mooi weer zou zijn.’

Lees meer

Pride Toss

Mis jij de pride ook zo dit jaar? Dan is de Pridetoss iets voor jou! Join our Pridetoss, it's free for everyone.

Vrijdag 31 juli gaan we van start om 17:00 uur en sluiten af met een gezellige borrel. Ook niet leden zijn van harte welkom. Deelname is GRATIS.

Geen lid? Dan graag even hier aanmelden, zodat we weten hoeveel mensen er komen.

Klik voor meer info.

Smashing Pink logo
0

Open Dag groot succes!

Foto's: Bianca Manglie. Meer foto's kun je bekijken in het fotoalbum.

Meer dan 45 deelnemers kwamen naar onze Open Dag op zondag 5 juli. Een overweldigende opkomst! Vijftien van hen zijn inmiddels lid geworden van Smashing Pink.

Lees meer

A people's history of tennis

Een nieuw boek van David Berry uitgegeven bij Pluto Press in London. Met een bijdrage van Smashing Pink. En volgende week de podcast online bij Pluto Press over de lancering van het boek met o.a. Niek van der Spek. 

Lees meer

Di- en donderdagochtendtossen en Pinkeltjes

De dinsdag- en donderdagochtendtossen en de Pinkeltjes beginnen weer vanaf 22 juni a.s.

- Pinkeltjes maandag van 09:00 - 11:00. Hier aanmelden, en zelf aanvinken welke tijd je komt. Niveau 8/9

- Dinsdagochtend van 09:00 - 12:00. Hier aanmelden, en zelf aanvinken welke tijd je komt. Niveau 7/8

- Donderdagochtend van 09:00 - 12:00. Gewoon langskomen en een kwartier voor het hele uur aanwezig zijn. Niveau 7/8

0

En, hoe was het?

Ook al pakten zich soms donkere wolken samen, was het aan de frisse kant, waaide de wind uit de noordoosthoek, het deerde onze Smashing Pinkers niet. Getennist zou er worden. Nog nooit werden er overdag zoveel singles gespeeld.

Lees meer

Ineke Kraus gehuldigd!

Trots zijn we op Ineke Kraus die tijdens de lintjesregen is benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau voor de vele dingen die zij heeft gedaan en doet op LGBTI+ gebied. Ineke, super en van harte gefeliciteerd!

Smashing Pink logo

Tennis fit in tijden van corona

Petra, onze onvolprezen tennislerares, zet leuke en inspirerende filmpjes met leuke oefeningen op haar YouTube kanaal om te oefenen in de huiskamer, op het dakterras of de stoep of in de tuin. . Goed om je tennisvaardigheden en conditie op peil te brengen/houden. Veel plezier!

3

Mijmeringen van een scheidend voorzitter

‘Het heeft me gezond gehouden: fysiek, mentaal en emotioneel. Ik heb er heel veel plezier aan beleefd.’

Na vijf jaar voorzitter te zijn geweest van Smashing Pink stopt Niels Wolf ermee, een opvolger staat nog niet te trappelen. Wie neemt de handschoen op?!
De redactie sprak met Niels.

Lees meer
Smashing Pink logo

Smashing Pink en Amstelpark geven elkaar het ja woord!

Smashing Pink en Amstelpark hebben afspraken verlengd en beklonken met een glaasje. Beiden ondertekenden het contract voor baanhuur op Amstelpark voor de komende 2 jaar en baanhuur voor het masters Pinkstertoernooi weekend 2020.

Smashing Pink logo

WhatsApp-groepen

Voor contact met andere leden en afspraken voor het maken van tennisdates zijn er gedurende de zomer- en winterperiode meerdere WhatsApp-groepen actief. Via deze WhatsApp-groepen kun je vragen wie er wil tennissen om zodoende een single of dubbel tennisdate te maken.

Lees meer

Fantastische eindejaarstoss

Smashing Pink wenst iedereen een heel mooi, gezond en sportief 2020.

Op de Wintertoss Jaarafsluiting hebben we al een voorproefje gehad. Het was wederom een feest vol tennis, sportiviteit, gezelligheid, gekkigheid, swingen met DJ Miss Hendrixxx en de bekendmaking van de Vrijwilliger van het Jaar 2019: Eric van der Palen. Als altijd een warm bad bij de familie Smashing Pink.

Ga naar de diavoorstelling met foto verslag van de gebeurtenissen (foto's Claartje en Niels).

Lees meer
0

Eric van der Palen, vrijwilliger van het jaar 2019!

 

Eric van der Palen vrijwilliger van het jaar 2019!

Op de laatste – drukbezochte – wintertossavond van het jaar, was het dan eindelijk zover. Voorzitter Niels hield de spanning er lang in: ‘Zonder de inzet van zoveel vrijwilligers zouden we niet kunnen doen wat we nu doen als club.

 

Lees meer
KNLTB logo

KNLTB jaaroverzicht van Smashing Pink

Het einde van het jaar nadert. Tijd om een wat gedetailleerder beeld van onze club te laten zien.

De KNLTB heeft enkele gegevens van de tennissers van Smashing Pink op een rij gezet. Op deze manier krijg je wellicht een (nog) betere indruk van je vereniging.

Lees meer
Smashing Pink logo

Wijziging privacyverklaring

In de privacyverklaring van Smashing Pink is de bewaartermijn van persoonlijke gegevens in onze ledenbestand veranderd van twee jaar naar zeven jaar. De reden hiervoor is om gedurende langere periode mensen te kunnen betrekken in speciale en open activiteiten van Smashing Pink. Iedereen kan zich te allen tijde (laten) verwijderen uit het bestand.

0

Absolutely fabulous CK 2019 - een impressie

Circa zestig enthousiaste leden deden mee aan de clubkampioenschappen van 6 t/m 9 september. De organisatoren Anthony, Marie-Cecile, Marga en Niels gingen voor compacte spelen met dubbels en mixen onder het motto: 'gezamenlijkheid, verbondenheid en gezelligheid'. Op de valreep werden de singles toegevoegd, maar daarvoor bleek het animo toch niet zo groot.

Lees meer
Canal Parade 2019 sportboot

KNLTB nieuws

KNLTB aanwezig bij Canal Parade 2019 en uitreiking eerste KNLTB diversiteitsvlag aan Smashing Pink. Klik onder de afbeelding voor de publicatie op de KNLTB site.

Lees meer
0

Smashing Pink, ook voor senioren!

Had je je er al bij neergelegd dat tennis er voor jou niet meer in zit nu men je een senior noemt? Helemaal niet nodig. Wij van Smashing Pink dagen je uit het eens te komen proberen.

Nee, Wimbledon wordt ’m niet meer, maar wel een wedstrijd spelen op jouw niveau en veel gezelligheid na afloop.

Je bent misschien nooit op het idee gekomen, maar ook als je de zeventig gepasseerd bent kun je nog met tennis beginnen. Misschien denk je: een balsport is niks voor mij, ik heb geen balgevoel. Of: ik heb niemand om mee te tennissen.

De KNLTB – en die kan het weten - meldt op haar website: ‘Iedereen kan leren tennissen, de sport is flexibel in te passen in je leven, is goed voor je gezondheid en geschikt voor alle leeftijden.’

Misschien ben je iemand die vroeger getennist heeft en denkt dat het lastig is om het weer op te pakken. Toch zou je het eens kunnen proberen.

Lees meer
Smashing Pink logo
0

De strijd is gestreden en we hebben een kampioen!

KNLTB voorjaarscompetitie 2019 – de strijd is gestreden en we hebben een kampioen!

Ons tweede 35+ Gemengd Dubbel team, met captain Eric vdP, Jeroen, Babs, Marga, Niels, Regi en invallers Sybilla en Annemiek, is kampioen geworden, van harte gefeliciteerd!