Open dag en seizoensopening - zondag 2 april / Open day and opening of season - Sunday April 2nd

Ook in 2023 organiseren we weer onze jaarlijkse Open Dag bij Smashing Pink en wel op zondag 2 april!

Op deze dag is er een tennisclinic voor onze nieuwe en potentiële leden. Wil je lid worden maar eerst komen kijken, dan ben je van harte welkom om hieraan mee te doen. Na de clinic openen we het tennisseizoen 2023 met een toss voor alle leden (inclusief iedereen die aan de clinic heeft deelgenomen), gevolgd door een gezellige borrel.

Bij de  de Open Dag is iedereen van harte welkom: zowel beginners als ervaren tennissers!

 

In 2023 we will be organizing our annual Open Day at Smashing Pink on Sunday, April 2nd!

On this day there is a tennis clinic for our new and potential members. If you want to become a member but come and meet us first, you are very welcome to participate. After the clinic, we will open the 2023 tennis season with a tennis toss for all members (including everyone who participated in the clinic), followed by a gezellige borrel.

Everyone is welcome at the Open Day: beginners as well as experienced tennis players!

 

Het programma is als volgt:

  • Inloop:                             12.00 uur - 12.30 uur
  • Tennisclinic:                   12.30 uur - 14.00 uur             
  • Tennistoss:                      14.00 uur - 18.00 uur

De tennis-clinic is bedoeld voor onze nieuwste en potentiële leden; alle Smashing Pink leden zijn van harte uitgenodigd om mee te doen met de tennistoss! Na afloop van de toss gaan we gezellig borrelen. We kijken uit naar een mooie opening van het seizoen 2023!

Ben je geen lid en wil je naar de clinic komen? Meld je aan via het formulier hieronder. 

Meer informatie is te krijgen bij Wilko van den Born. Emailkennismaken@smashing.pinkTelefoon: 06-10155986

Er zijn ook andere mogelijkheden om kennis te maken met ons en onze club; kijk op onze website!

 

The programme is as follows:

  • Walk in                            12.00 uur - 12.30 hrs
  • Tennis clinic:                   12.30 uur - 14.00 hrs             
  • Tennis toss:                      14.00 uur - 18.00 hrs

The tennis clinic is aimed at our newest and potential members; all Smashing Pink members are warmly invited to join the tennis toss! After the toss we will have a drink. We look forward to a fantastic opening of the season 2023!

Are you not a member and do you want to come to the clinic? Sign up using the form below.

For more information, contact Wilko van den Born. Emailkennismaken@smashing.pinkPhone: 06-10155986

There are also other possibilities to get acquainted with us and our club: look at our website!

 

Vul je naam in:     naam*
e-mailadres:     e-mail*
Telefoonnummer:     telefoon*

Speelsterkte:     speelsterkte

Ik heb géén racket  geen racket

Aan- of afmelden:     c_aan_afmelden
captcha img
Vul de code in *