Kosten, verhindering, regen / Costs, cancellation, rain

De kosten van de lessen zijn per blok. Voor een blok van 8 lessen, waarbij de lessen 1 uur duren, betaal je € 520,- per groep van 4 personen. 

Er wordt gevraagd om een betaling voorafgaand aan het blok, uiterlijk binnen de eerste twee weken van het blok.

Bij verhindering kun je als deelnemer zelf een vervanger aanwijzen maar dat kan ook in overleg met de trainer.

Als het hard regent kunnen de lessen niet doorgaan omdat we helaas geen gebruik mogen maken van de binnenbanen. Hiervoor hebben we een extra week in elk blok opgenomen zodat een verregende les ingehaald kan worden. 

 

The costs of the lessons are per block. For a block of 8 lessons, where the lessons last 1 hour, you pay € 520 per group of 4 people.

Payment is requested prior to the block, no later than within the first two weeks of the block.

If you are unable to attend, you as a participant can appoint a replacement yourself, but this can also be done in consultation with the trainer.

If it rains heavily, the lessons cannot take place because unfortunately we are not allowed to use the indoor courts. For this purpose, we have included an extra week in each block so that a rained-out lesson can be made up.