Introduceren / Guests

Procedure introducé

 • Als SP-lid kun je iemand introduceren die geen lid is, om mee te tennissen. Dit doe je met een tijdelijke pas.
 • Het SP-lid maakt 10 euro over naar Smashing Pink, bankrekening NL17INGB0007013396 onder vermelding van eigen naam, naam introducé en datum waarop geïntroduceerd wordt.
 • Pas na betaling kun je online reserveren met één van onderstaande introducé-pasnummers.
 • Voor bevestigen gebruik je de pas met hetzelfde pasnummer die naast de terminal hangt. Wanneer het afhangsysteem de melding "maximale aantal reserveringen" geeft, dan is dit pasnummer al in gebruik bij een andere introducé. Kies dan een ander pasnummer.
 • Het maximum per lid is één introducé per keer.  Per jaar kan een lid maximaal 5 keer een introducé meenemen. 
 • Deze tijdelijke passen en pasnummers mogen alleen gebruikt worden voor introducés die vooraf betaald hebben. Misbruik zal administratief direct duidelijk worden.

Tijdelijke pasnummers

10001823
10001824
10001825 * Bij reserveren op de website vul je 1 van deze nummers in, in de clubapp type je als mede peler "Tijdelijk ...1,2 of 3" in

Bij constatering van een overtreding van de regels: spreek elkaar direct even daarop aan.

 

Procedure introducing guest players

 • As a member of Smashing Pink you can introduce guests to play with on our courts.
 • The SP member transfers 10 euros to Smashing Pink, bank account NL17INGB0007013396, stating their own name, name of guest and date of introduction.
 • You can book online with one of the guest card numbers below, only after payment.
 • To confirm your reservation at the terminal, use the card with the same card number that is hanging next to the terminal. When the system gives the message "maximum number of reservations", this card number is already in use by another guest. Then choose another card number.
 • The maximum per member is one guest at a time. A member can introduce no more than 5 times per year.
 • The temporary passes and pass numbers may only be used for guests who have paid in advance. Abuse will immediately become administratively clear.

Temporary pass numbers

10001823
10001824
10001825 *When booking on the website enter one of these numbers, in the club app type in "Tijdelijk ...1,2 or 3" as co-peler

When you notice a violation of the rules, then talk to each other about this at that moment.