Nieuws

Nieuws: De ALV 2019 wordt gehouden!
   (29-11-2018)

ALV 2019 wordt gehouden!

Zaterdagmiddag 2 maart van 15.00 - 17.00. Aansluitend voor bezoekers ALV een trainingscliniq door de trainers van Amstelpark (ruim een uur). Daarna mogelijkheid tot even vrij spelen met drankje na.

‘Heidag’  bestuur.

Zoals  eerder aangekondigd heeft het bestuur zich zaterdag 17 november jl. teruggetrokken om in alle rust de stand van zaken van onze club op dit moment te bekijken en te bespreken, en de toekomst op kort- en langer termijn  te onderzoeken.
Uiteraard dit alles vanuit de visie die onze club draagt en terug te vinden is in de statuten en het reglement.
Naast een sterkte-/zwakteanalyse  op basis van feitelijke gegevens en onze eigen bevindingen van de afgelopen tijd als bestuur, hebben we ook de feedback en tips van de
visie-/klankbordgroep SP (olv Jessica) die dit jaar een paar maal bijeengekomen is, meegenomen.
Wat ons opvalt is de iets grotere terugloop in ledenaantal, van zowel leden met een kortdurend lidmaatschap (ongeveer 50%) als ook  leden met een reeds langerdurend lidmaatschap. We hebben dit onderzocht voor zover mogelijk en alle feedback en tips meegenomen in onze brainstorm.
Ook het teruglopen van het aantal m.n. nieuwe vrijwilligers is een punt van aandacht en zegt volgens ons ook iets over de zeer uiteenlopende redenen waarom mensen lid (willen) zijn van een club als Smashing Pink.
Tenslotte hebben we aansluitend een aantal beleidsmaatregelen besproken en als zittend bestuur  meegenomen naar het nieuwe seizoen 2019 op het Amstelpark, die uiteraard straks wel door het nieuwe bestuur gedragen en uitgevoerd moeten worden.  Deze willen we graag met jullie, de leden die de club zijn, op de Algemene Ledenvergadering (ALV) van zaterdag 2 maart a.s. delen en bespreken.

 

*De agenda en stukken volgen later.

 

We rekenen daarom op een grote opkomst zaterdag 2 maart, waar we samen de verantwoordelijkheid nemen voor onze mooie club en wij jullie input van deze middag mee kunnen nemen naar het nieuwe bestuur, die daar op haar beurt in de nieuwe bestuursperiode 2019 mee aan de slag kan.
Tot 2 maart! (noteer de datum)

 

Niels Wolf/voorzitter SP.

           
Facebook     Twitter     YouTube     Instagram

Ogenblik a.u.b. ...