Nieuws

Nieuws: Ik zoek jou!
   (23-01-2019)

 

(Terug naar boven)


Nieuws: Ik zoek jou!
   (18-01-2019)

 

(Terug naar boven)


Nieuws: KNLTB ledenpas 2019
   (15-01-2019)

 

(Terug naar boven)


Nieuws: KNLTB voorjaarscompetitie 2019
   (09-01-2019)

 

(Terug naar boven)


Nieuws: Wintertossavond op 26 januari!
   (07-01-2019)

 

(Terug naar boven)


Nieuws: Vrijwilliger van het jaar 2018!
   (31-12-2018)

 

(Terug naar boven)


Nieuws: Een nieuw clublogo
   (29-12-2018)

 

(Terug naar boven)


Nieuws: De ALV 2019 wordt gehouden!
   (29-11-2018)

ALV 2019 wordt gehouden!

Zaterdagmiddag 2 maart van 15.00 - 17.00. Aansluitend voor bezoekers ALV een trainingscliniq door de trainers van Amstelpark (ruim een uur). Daarna mogelijkheid tot even vrij spelen met drankje na.

‘Heidag’  bestuur.

Zoals  eerder aangekondigd heeft het bestuur zich zaterdag 17 november jl. teruggetrokken om in alle rust de stand van zaken van onze club op dit moment te bekijken en te bespreken, en de toekomst op kort- en langer termijn  te onderzoeken.
Uiteraard dit alles vanuit de visie die onze club draagt en terug te vinden is in de statuten en het reglement.
Naast een sterkte-/zwakteanalyse  op basis van feitelijke gegevens en onze eigen bevindingen van de afgelopen tijd als bestuur, hebben we ook de feedback en tips van de
visie-/klankbordgroep SP (olv Jessica) die dit jaar een paar maal bijeengekomen is, meegenomen.
Wat ons opvalt is de iets grotere terugloop in ledenaantal, van zowel leden met een kortdurend lidmaatschap (ongeveer 50%) als ook  leden met een reeds langerdurend lidmaatschap. We hebben dit onderzocht voor zover mogelijk en alle feedback en tips meegenomen in onze brainstorm.
Ook het teruglopen van het aantal m.n. nieuwe vrijwilligers is een punt van aandacht en zegt volgens ons ook iets over de zeer uiteenlopende redenen waarom mensen lid (willen) zijn van een club als Smashing Pink.
Tenslotte hebben we aansluitend een aantal beleidsmaatregelen besproken en als zittend bestuur  meegenomen naar het nieuwe seizoen 2019 op het Amstelpark, die uiteraard straks wel door het nieuwe bestuur gedragen en uitgevoerd moeten worden.  Deze willen we graag met jullie, de leden die de club zijn, op de Algemene Ledenvergadering (ALV) van zaterdag 2 maart a.s. delen en bespreken.

 

*De agenda en stukken volgen later.

 

We rekenen daarom op een grote opkomst zaterdag 2 maart, waar we samen de verantwoordelijkheid nemen voor onze mooie club en wij jullie input van deze middag mee kunnen nemen naar het nieuwe bestuur, die daar op haar beurt in de nieuwe bestuursperiode 2019 mee aan de slag kan.
Tot 2 maart! (noteer de datum)

 

Niels Wolf/voorzitter SP.

(Terug naar boven)


Nieuws: Vrijwilligers gezocht!
   (16-09-2018)

Vrijwilligers gezocht!

Veel leden van Smashing Pink zetten zich vol overgave in als vrijwilliger om de club te ondersteunen en te zorgen dat alle activiteiten feilloos verlopen. Nu zoeken we versterking en het zou fijn zijn als jullie je zouden willen inzetten voor één of meerdere van onderstaande vrijwilligers posten.

Communicatiecommissie / Redactie

De communicatiecommissie van Smashing Pink

kan zeker nog een extra kracht gebruiken. Denk aan redactie van website, de ledenmail, facebook en alle andere uitingen. Kom ons team (Cees, ellekari, Eric) versterken! Stuur een mail als je interesse hebt.

Club Kampioenschappen

Dank aan de vrijwilligers die dit op zich hebben genomen. We zijn compleet!

Sponsor Commissie

Dank aan de vrijwilligers die dit op zich hebben genomen. We zijn compleet!

TC Technische Commissie

Dank aan de vrijwilligers die dit op zich hebben genomen. We zijn compleet!

Kas Commissie

We zoeken 2 vrijwilligers voor de Kas Commissie.Stuur een mail als je interesse hebt.

FSP Future Smashing Pink

12/4'18 We hebben 4 mannelijke aanmeldingen. Wie sluit zich aan........

Wil je de toekomst van onze club mee bepalen en heb je ideeën hoe dat zou moeten, sluit je dan aan bij onze brainstormgroep.
We zoeken 8-10 mensen die het leuk vinden mee te denken over de ontwikkeling naar bv digitaal afhangen, ledenwerving, fusies en/of samenwerkingsverbanden, club identiteit. Lees hier uitgebreide info over deze nieuwe klankbordgroep.
Stuur een mail naar  of spreek Jessica Huijbers aan.

(Terug naar boven)

           
Facebook     Twitter     YouTube     Instagram

Ogenblik a.u.b. ...