Trainers Smashing Pink

De trainersstaf bestaat uit Petra Wentzel, Douwe Hoitsma en Hannah de Vries.

Voor vragen of opmerkingen mail naar .

De profielen van de trainers

  Douwe Hoitsma

   Douwe Hoitsma

 

  Petra Wentzel

 

 Hannah de Vries

  Hannah de Vries

De trainers hebben een voortdurende uitwisseling met de technische commissie (TC), bestuur en leden, zodat wensen terechtkomen bij de trainers en vice versa. Dit kunnen vragen zijn naar een bepaald tijdstip, groepje of aandachtspunt, maar kunnen ook vragen of ideeën zijn over speciale thema-trainingen of clinics met andere partijen.

Contactpersoon voor en coördinator van de trainingen is Petra Wentzel, te bereiken via .

Tarieven

Voor groepen rekenen de trainers een bedrag van € 48 (1 to 2 leerlingen) of € 50 (4 leerlingen) per les. Dit bedrag wordt gedeeld door het aantal leerlingen in de groep.

Elke Smashing Pinker kan gedurende het hele tennisseizoen ook individueel les nemen. De tarieven zijn voor alle trainers gelijk: € 48 per uur. Individuele lessen kun je ook voor een half uur boeken.

           
Facebook     Twitter     YouTube     Instagram

Ogenblik a.u.b. ...