Taken diverse commissies

Smashing Pink heeft vele commissies met veel vrijwilligers. Hieronder staat waar de commissies verantwoordelijk voor zijn.


Kascontrolecommissie

De kascommissie controleert jaarlijks de boeken van de vereniging. Vragen?Je kunt de kascommissie bereiken via de penningmeester.

 

Ledenadministratie

De ledenadministrateur zorgt voor het verwerken van de ledengegevens in de clubadministratie en in het KNLTB-bestand.

Vragen over passen, pasfoto’s, abonnementen op Jaargids & website, wijzigingen van lidmaatschap of persoonlijke of adresgegevens op de ledenlijst kun je e-mailen naar de ledenadministratie.

 

Technische commissie

De Technische Commissie (TC) is een overkoepelende commissie die de tennisactiviteiten van onze club coördineert en ontwikkelt. De TC is betrokken bij de organisatie van de tossactiviteiten, bij de competities, clubkampioenschappen en het Pinkstertoernooi. De activiteiten zijn gericht op werving en binding van leden en het organiseren van activiteiten voor alle niveau's.

Vragen? Stuur een e-mail naar de technische commissie.

 

Toss commissie

De Toss Commissie verzorgt de tossen op maandag- en vrijdagavond. Elke toss zullen enkele leden uit deze commissie de speelrondes indelen. De instaptoss op vrijdagavond wordt begeleidt door Arkadiy Avgust-Ool, Alyn Doornbos en Jessica Huijbers.

Vragen? Stuur een e-mail naar de technische commissie.

 

Communicatiecommissie

De communicatiecommissie verzorgt de interne en externe communicatie, met het doel om enerzijds het clubgevoel binnen Smashing Pink te vergroten en om anderszijds naar buiten toe te informeren en de ledenwerving te ondersteunen. Deze commissie beheert de websites 'Smashing Pink' en 'Pinkstertournament', op Facebook de pagina's 'Smashing Pink', 'Smashing Pink Ledengroep' en 'PinksterTournament', maakt en verstuurd de Smashing Pink Nieuwsbrief en communiceert evt. Peilingen en enquetes onder de leden.

Als je goede ideeën hebt, foto's of kopij om de websites en bestuursmails te vullen, mail deze dan naar de communicatiecommissie.

 

Competitiecommissie

De competitiecommissie stelt de teams samen en benoemt de aanvoerders voor de verschillende tenniscompetities waaraan Smashing Pink deelneemt. De competitiecommissie zorgt ook voor een ordentelijk verloop van de competities, competitietrainingen en huldiging van kampioenen.

Heb je een vraag, stuur dan een mail naar de competitiecommissie

 

(Nieuwe) Ledencommissie

De ledencommissie houdt zich bezig met de voortzetting van haar beleid om nieuwe leden te begeleiden en om leden te werven. Zij geeft veel aandacht aan beginnende spelers. De ledencommissie zet een interne competitie op voor spelers van niveau 8/9. Ook het vrijwilligersbeleid valt onder deze commissie.

Heb je een vraag, stuur dan een mail naar de (nieuwe) ledencommissie.

 

Sponsorcommissie

Belast met de werving van adverteerders en sponsoren. De club beschouwt sponsor- en advertentie-inkomsten als middel om extra actviteiten te organiseren en niet als middel om de reguliere begroting sluitend te krijgen. Sponsoring kan bestaan uit geld of uit gegeven kortingen of uit diensten en/of producten die om niet beschikbaar worden gesteld.

De toernooidirecteuren van het Pinkstertoernooi zijn nauw betrokken bij de sponsorcommissie.

Heb je suggesties en/of tips voor sponsoring, bijvoorbeeld door het bedrijf waar je werkt of door iemand die je kent, mail dan naar de sponsorcommissie of naar de penningmeester.

 

Pinkstertoernooi

De commissie organiseert het Pinkstertoernooi.

Frank Basjes - Directie

Simone Blommestijn - Directie

Edgar Castillo Aguilera

Niels Wolf 

Cees Kopper - Publiciteit en communicatie

Eric van der Palen - pinkstertoernooi website

           
Facebook     Twitter     YouTube     Instagram

Ogenblik a.u.b. ...