Een verrassende blik van een Smashing Pink fan

Op onnavolgbare wijze doet Nelleke Oepkes, Special Friend van Smashing Pink, verslag van haar wederwaardigheden tijdens onze Jubileumdag op 4 september. 

Lees haar verhaal in de Nieuwbrief van het Roze Stadsdorp Amsterdam via deze link

Nieuws Overzicht