Introduceren

Hoe kan ik iemand introduceren?

Gratis introducties tijdens diverse tossen

  • Tijdens de vaste tossen op dinsdag- en donderdagochtend en maandag- en vrijdagavond kan een niet-lid maximaal twee keer per seizoen meedoen. Dit is gratis en hoeft niet aangemeld te worden
  • Ook kun je iemand meenemen naar de gratis Openingstoss (april), de Midzomertoss (juni) of de Gay Pridetoss (augustus)

De Wintertennistoss op een aantal zaterdagavonden is open voor leden en niet-leden. Hiervoor betaalt iedereen inschrijfgeld. 

Introductie met een tijdelijke pas tegen betaling 

Introduceren is mogelijk op maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 16.00 en op di-, wo- en donderdag van 20:00 tot 23:00, en kost €10,- per keer. Een SP-lid kan per seizoen maximaal vijf keer iemand introduceren. Per keer: maximaal 1 introducé per lid.

Basisregels

  1. Het introducerende SP lid maakt vooraf  €10,- over naar Smashing Pink, bankrekening NL17INGB0007013396 onder vermelding van eigen naam, naam introducé en datum van introductie
  2. De enige manier om een niet-lid te kunnen introduceren is door gebruikmaking van een Tijdelijke Pas, tegen voorafgaande betaling van €10,-.
  3. Na betaling kun je online reserveren via de website of ClubApp; de introducé(e)-speler voer je in met 1 van onderstaande tijdelijke pasnummers. Wanneer het afhangsysteem de melding "maximale aantal reserveringen" geeft, dan is dit pasnummer al in gebruik bij een andere introducé(e). Kies dan een ander pasnummer. 
  4. Bevestig bij aankomst op het park jouw reservering voor de introducé(e) met één van de passen naast de terminal met hetzelfde nummer als waarmee je gereserveerd hebt. Haal deze pas door de scanner naast de terminal.
  5. Maximaal per lid: één introducé(e), per speelseizoen maximaal 5 keer.
  6. Deze pasnummers alleen gebruiken voor introducees die vooraf betaald hebben. Misbruik leidt tot sancties.

Tijdelijke pasnummers

176979
176980
176981

Sancties

Alle Smashing Pink-leden die nog niet betaald hebben voor het gebruik van de Tijdelijke Pas dit afgelopen seizoen, zullen alsnog een factuur krijgen.

Vanaf 2022
Omdat misbruik helaas vaak voorkomt, heeft het bestuur besloten dat vanaf 2022 de totale kosten van een factuur ACHTERAF (als er dus geen betaling vooraf is ontvangen voor het gebruik van de Tijdelijke Pas) zullen worden vastgesteld op €15,-.

Herhaald misbruik
Bij herhaald misbruik heeft het bestuur ook altijd de mogelijkheid leden uit te sluiten van activiteiten en/of leden tijdelijk te schorsen en/of zelfs leden uit te sluiten van de vereniging. Voor het geval niet-leden worden geïntroduceerd zónder het gebruik van een Tijdelijke Pas tegen betaling kan het Smashing Pink-lid bovendien nog worden voorgedragen voor een algeheel parkverbod bij Amstelpark.