Winterlidmaatschap

Winterlidmaatschap op gravel 2021/2022

Wil je tijdens de winter ook lekker tennissen? Dat kan! Smashing Pink leden kunnen via de de website van Amstelpark een winterkaart kopen voor €150,-. Kies onderaan het inschrijfformulier bij 'Activiteiten' voor de categorie 'Winterlid SP'.

De gehele winterperiode, vanaf 1 oktober tot en met 30 maart (uitgezonderd 1e Kerstdag), kun je met het winterlidmaatschap onbeperkt tennissen op alle beschikbare verlichte buitenbanen (gravel) van Tennisclub Amstelpark, mits het weer het toelaat. Je kunt reserveren via het reserveringssysteem van Amstelpark.

Voorwaarden:

  • introducé toegestaan voor € 15 per uur
  • reserveren tot maximaal 7 dagen vooruit, voor een speelperiode van 1 uur
  • iedere volgende reservering kan worden gemaakt zodra de laatste reservering is gespeeld

Bij slecht weer:
Met een Winterlidmaatschap kun je in het geval van slechte weersomstandigheden in overleg met de servicebalie van Amstelpark tegen een gereduceerd tarief uitwijken naar een indoor tennisbaan. Voor de indoorbaan wordt in dit geval 50% van de geldende baanhuur in rekening gebracht. Het vooruit reserveren van een indoorbaan met korting is niet mogelijk.

Let op: na regen, sneeuw, vorst of dooi na een vorstperiode kunnen de banen langere tijd onbespeelbaar zijn, ondanks eventueel 'goed' tennisweer. 

Kosten winterlidmaatschap op gravel 2021/22

De kosten van een winterlidmaatschap bedragen dit jaar € 150 voor Smashing Pinkleden. Dat is een flinke prijsverhoging vergeleken met vorig jaar. Amstelpark licht dit als volg toe:

"Vorige jaar kostte het winterlidmaatschap 100 euro voor 5 maanden. Dit kwam neer op € 20 per maand.
Dit jaar gaan we alle winterkaarthouders apart aanmelden bij de KNTLB, zodat er gereserveerd kan worden via het reserveringssysteem van Amstelpark. Dit kost € 18 per winterkaarthouder.
Vervolgens hebben we een prijsverhoging doorgevoerd i.v.m. indexering en stijging van baanprijzen door grotere vraag naar banen.
Het winterlidmaatschap zonder prijsverhoging komt voor 6 maanden uit op 6 x € 20 + € 18 = € 138. Mét prijsverhoging wordt dit voor Smashing Pinkleden € 150 (= € 25 per maand).

Daarvoor worden op dit moment 12 banen bespeelbaar gehouden voor winterkaarthouders. Maar natuurlijk zal er, als de winter tegen zit, niet altijd getennist kunnen worden."

 Winter membership 2021/2022

Do you also want to play tennis during the winter? Which can! Smashing Pink members can purchase a winter membership for €150 via the Amstelpark website. At the bottom of the registration form, choose the category 'Winterlid SP' under 'Activities'.

During the entire winter period, from October 1 to March 30 (except Christmas Day), with the winter membership you can play tennis, weather permitting, on  all playable illuminated outdoor courts (gravel) of Tennisclub Amstelpark. You can make a reservation via the Amstelpark reservation system.

Conditions:

  • Introducer allowed for € 15 per hour
  • book up to a maximum of 7 days in advance, for a playing period of 1 hour
  • any subsequent reservation can be made once the last reservation has been played

With bad weather:

With a Winter membership you can, in consultation with the Amstelpark service desk, switch to an indoor tennis court in the event of bad weather conditions. In this case, 50% of the applicable court rent will be charged for the indoor track. It is not possible to reserve an indoor track with discount in advance.

Please note: after rain, snow, frost or thaw after a period of frost, the courts may be unplayable for a longer period of time, despite possible 'good' tennis weather.

Costs winter tennis on clay 2021/22

The cost of a winter membership this year is € 150 for Smashing Pink members. That is a significant price increase compared to last year. Amstelpark explains this as follows:

"Last year, the winter card cost 100 euros for 5 months. This equates to € 20 per month.
This year we will register all winter card holders separately with the KNTLB, so that reservations can be made via the Amstelpark reservation system. This costs €18 per winter cardholder. We then implemented a price increase due to indexation and increase in job prices due to increased demand for jobs.
The winter membership without a price increase for 6 months amounts to 6 x € 20 + € 18 = € 138. With a price increase, this will be € 150 for Smashing Pinkleden (= € 25 per month).

To this end, 12 courts are currently being kept playable for winter card holders. But of course, if the winter is against it, it will not always be possible to play tennis."