Opzeggen lidmaatschap

Natuurlijk hopen we dat niemand het lidmaatschap van Smashing Pink opzegt, maar mocht je dit toch willen, dan moet je het vóór 1 december 2021 doen.

Opzeggen van het lidmaatschap dient per e-mail of brief te gebeuren, vóór 1 december van het lopende kalenderjaar. Mail je opzegging naar de ledenadministratie

Per omgaande ontvang je een bevestiging. Een opzegging is pas geldig als deze schriftelijk bevestigd is door de ledenadministrateur.

Nieuws Overzicht