Canal pride 2022: VAAR MEE / SAIL ALONG

English below.

Op zaterdag 6 augustus is er na 3 jaar weer een Canal Parade in Amsterdam. Smashing Pink vaart mee op de boot van Pride en Sports. Het thema van de Pride dit jaar is “My gender My pride. Dit thema is op de sportboot vertaald naar: “My gender, My pride, My sport: creating a safe space is a team effort”. Dit wordt uitgedragen door als sporters samen op de boot te staan. 

Als lid van Smashing Pink kun je meevaren. Aanmelden uiterlijk 13 juli om 15.00 uur! Lees verder via de link onderaan voor meer informatie.

Het aantal plekken is beperkt, zo nodig wordt er geloot.

MEER INFORMATIE OVER AANMELDING VIND JE HIERONDER

 

On Saturday August 6, after 3 years, there will be another Canal Parade in Amsterdam. Smashing Pink will sail along on the Pride and Sports boat. The theme of this year's Pride is “My gender. My pride. This theme was translated on the sports boat into: “My gender, My pride, My sport: creating a safe space is a team effort”. This is propagated by standing together on the boat as athletes. 

As a member of Smashing Pink you have the possibility to sail along. Sign up no later than July 13 at 15.00h (3.00 pm)! For more information read on via the link below.

The number of places is limited, if necessary lots will be drawn to determine who can join.

MORE INFORMATION ON SIGNING UP YOU WILL FIND BELOW

 

Om de diversiteit aan queer sporten zichtbaar te maken staan op de boot van Pride en Sports vertegenwoordigers van diverse queer sportclubs. Verschillende sporten, verschillende mensen, die samen elkaars kracht een podium geven. Samen tonen we wat we in sport vinden: veiligheid, saamhorigheid, inclusiviteit. De bootstijl is qua vorm, aankleding en muziek RETRO/eighties. Er zijn DJ’s die de muziek verzorgen en je krijgt een lunch en drankjes. 

Je betaalt een eigen bijdrage van 60 euro. Instructies over betaling volgen als je ingeloot bent; let op, je moet uiterlijk 15 juli betaald hebben!

Stuur UITERLIJK 13 JULI 2022 om 15.00 uur een email aan info@smashing.pink als je op de boot wilt staan. In deze mail vermelden: voornaam+ achternaam, pronouns, emailadres, telefoonnummer (mobiel). 

Het aantal plekken is beperkt, zo nodig wordt er geloot. 

 

To make the diversity of queer sports visible, there are representatives from various queer sports clubs on the Pride and Sports boat. Different sports, different people, who provide a platform to showcase each other’s strengths. Together we show what sports need to be about: safety, solidarity, inclusivity. The boat style is RETRO/eighties in terms of shape, decoration and music. There are DJs who provide the music and you will get lunch and drinks.

You will pay a personal contribution of 60 euros. Instructions on payment will follow as soon as you are included; payment is due no later than July 15th!

Send an email to info@smashing.pink NO LATER THAN JULY 13, 2022, at 15.00h (3.00 pm) if you want to be on the boat. In this mail mention: first name+surname, pronouns, email address, phone number (mobile).

The number of places is limited, if necessary lots will be drawn to determine who can join.

 

Nieuws Overzicht