Vacature in het bestuur: secretaris. Vacancy on the board: secretary.

Peter Bohren gaat het bestuur verlaten vanwege zijn verhuizing naar het buitenland. Daarom zoeken we per november 2022 een nieuwe secretaris voor het bestuur van Smashing Pink. 

Peter Bohren is leaving the board because he is moving abroad. Therefore we are looking for a new secretary in the board of Smashing Pink as of November 2022. 

Als je meer wilt weten over de functie van secretaris en het bestuur van Smashing Pink, neem dan contact op met Peter of met een van de andere bestuursleden. En als je niet meer wilt weten maar het gewoon meteen wilt doen: mail dan ook naar Peter.

If you want to know more about the position of secretary and the board of Smashing Pink, you can contact Peter or one of the other board members. And if you don't want to know more but just want to express your interest right away: also send an e-mail to Peter via info@smashing.pink. 

Nieuws Overzicht