Save the date: ALV/GMM 12 november 2022

De volgende Algemene Leden Vergadering vindt plaats op zaterdag 12 november in de middag. Zet het alvast in je agenda!

The next General Members Meeting (ALV in Dutch) will take place on Saturday 12 November in the afternoon. Put it in your agenda!

 

Zoals in de vorige ALV afgesproken, willen we voorafgaand aan de ALV graag input ontvangen van leden over diverse zaken, zodat we die kunnen meenemen in voorstellen naar de ALV toe. Om deze input te verzamelen zullen we een enquête uitzetten naar de leden. Om hier goede informatie uit te halen is het belangrijk dat zoveel mogelijk leden deze invullen. Laat ons horen hoe je denkt over de club en wat er belangrijk is voor jou bij Smashing Pink, zodat het een club is en blijft waar je je thuis voelt en lekker kan tennissen op een manier die bij je past!

Na de enquete en met resultaten van de enquete willen we een avond organiseren, als voorbereiding op de ALV. De avond is bedoeld om elkaar te horen, meningen te vormen, te praten en discussiëren over korte en langere termijn beslissingen en plannen voor onze club.

De uitkomsten van de enquête en van de praatavond gebruikt het bestuur als voorbereiding op de ALV van 12 november.

 

As agreed during the previous GMM, we would like to receive input from members on various matters prior to the GMM, so that we can include it in the proposals to the GMM. In order to collect this input, we will conduct a survey among the members. To get good information from this, it is important that as many members as possible fill it in. Let us know what you think about the club and what is important to you at Smashing Pink, so that it is and remains a club where you feel at home and can play tennis in a way that suits you!

After the survey has been done and the results of the survey are out, we would like to organize an evening in preparation for the GMM. The evening is meant to hear each other, form opinions, talk and discuss short and longer term decisions and plans for our club.

The board will use the results of the survey and the discussion evening in preparation for the GMM on 12 November.

Nieuws Overzicht