Kom meepraten op 8 september 19.30u / Come and join in the discussion on September 8th at 7.30 pm

Uitnodiging ledenraadpleging op donderdag 8 september 19.30u

Wie willen er meepraten over een aantal thema’s binnen Smashing Pink?

Beste, lieve leden,

Graag willen we, als bestuurleden, met jullie in gesprek over een aantal onderwerpen en thema’s van belang voor Smashing Pink. Dit op donderdag 8 september vanaf 19.30u op Amstelpark. We hopen hiermee een nog beter beeld te krijgen van wat er goed gaat binnen onze club en wat beter kan. Samen met de uitkomsten van de enquête levert de tijdens deze avond opgehaalde informatie input voor het bestuur en voor de ALV. Er zijn vier thema’s (kosten van tennis, omgangsvormen en regels, tennisles en trainers en identiteit Smashing Pink) die we graag met jullie willen bespreken. Onderstaand (klik op lees verder) hebben wij deze kort uitgewerkt.  

In verband met het organiseren van de avond is het handig om te weten of je komt. Je kan je aanmelden bij bestuur@smashing.pink. Je kunt natuurlijk ook last minute aanschuiven.

Zijn er zaken die niet bij de thema’s staan, maar die je graag wilt bespreken, geef het door op hetzelfde email adres bestuur@smashing.pink.

Tot bij de clubkampioenschappen en tot op 8 september.

Groeten, Bea en Marion

 

Programma 8 september 2022 vanaf 19.30, locatie Amstelpark

19.15-19.30 inloop 

19.30 – 19.35  Introductie van de avond

1e blok 19.35u-20.30u 

Thema 1:  De kosten van tennis (o.a contributie, de gebruiker betaalt?) 

Een aantal jaren is de contributie binnen SP gelijk (€ 230). De hoogte van onze contributie is gemiddeld voor een vereniging in Amsterdam. Alles wordt duurder, dus voor het volgende seizoen zal een verhoging worden voorgesteld. Bij de bepaling spelen meerdere factoren:

  • Het principe ‘de gebruiker betaalt’. Willen we dat voor de activiteiten waar niet alle leden aan kunnen deelnemen (competitie, lessen) de extra kosten door deze deelnemers worden gedragen of moeten deze worden bekostigd uit de algemene contributies?
  • Het aantal banen
  • Inzet van de algemene reserve
  • De contributievormen (nu lid, special friend, maandabonnement)
  • Bijdrages van introducees (nu € 10 per uur)

Wat zijn jullie gedachtes, wat zijn de voor- en nadelen?

Thema 2:  Omgangsvormen en regels 

We hebben baanregels die elke jaar onderwerp zijn van gesprek. Denk daarbij aan de duur van de reservering (nu 60 minuten), het aantal toegestane reserveringen per week. Naast de inhoud van deze regels speelt ook de vraag wat te doen bij constatering van het niet naleven van onze regels/afspraken.  Wat te doen als er bijvoorbeeld niet leden op naam van leden wel komen spelen, introducee meenemen zonder aanmelding van introducee?

Algemener gesteld, hoe komen we met elkaar tot de juiste afspraken en hoe zorgen we met elkaar ervoor dat de afspraken op een prettige manier worden nageleefd. 

20.30u-20.40u pauze

2e blok 20.40u- 21.20u

Thema 3 : Tennisles en trainers binnen Smashing Pink

Art 3 lid 3e van de statuten  luidt: “het nemen van maatregelen, die kunnen leiden tot het verhogen van het spelpeil van de leden van de vereniging”. Om dit te realiseren geven wij onze leden de gelegenheid lessen te volgen. Lessen houden banen bezet. Momenteel worden lessen gegeven op drie avonden en op vrijdag overdag. Vorig seizoen en dit seizoen hadden we een vierde extra baan tot onze beschikking  

Wat zijn jullie gedachtes over de lessen? Vinden we dat er eigen clubtrainer(s) moeten zijn?  LGBTQ trainers? Is er iets wat verbeterd kan worden mbt de lessen? 

Thema 4: Identiteit

Naast tennisclub is Smashing Pink ook een  GLTQ club. Hoe belangrijk is LHBTIQ+ voor ons? Willen we zichtbaar zijn? Hoe?  Doen we hier voldoende aan? Hoe kunnen we dat versterken? 

21.20-21.30 afronden en eventueel vervolgafspraken maken.

 

 

Nieuws Overzicht