Stefan stopt als leraar bij Smashing Pink

Door diverse factoren lukt het niet voor Stefan volgend jaar als leraar door te gaan bij Smashing Pink. Dat is jammer voor Stefan, voor zijn leerlingen en voor ons als club.  We bedanken Stefan voor zijn inzet.

Due to many factors, Stefan will not be able to continue as a teacher at Smashing Pink next year. That is a pity for Stefan, for his students and for us as a club. We thank Stefan for his efforts. 

 

Onze leden willen vooral in de avond les en Stefan heeft juist overdag meer ruimte om les te geven. Daarnaast is onze reserveringssystematiek gebaseerd op 60 minuten en heeft Stefan hierin meer flexibiliteit nodig die wij moeilijk kunnen inbouwen.  Deze twee factoren zijn de belangrijkste reden dat we voor volgend jaar op zoek zijn naar een andere oplossing voor de lessen. Lessen blijft een belangrijk onderdeel van onze club en voor de helderheid: Cindy blijft lesgeven. We zijn nog op zoek naar een nieuwe tennisleraar.

Op 29 september om 21u is er een bijeenkomst in de bar van Amstelpark voor zijn leerlingen en iedereen die belangstelling heeft, om Stefan in het zonnetje te zetten.

Heel erg bedankt Stefan!

Our members mainly want lessons in the evenings and Stefan has more space to teach during the day. In addition, our reservation system is based on 60 minutes and Stefan needs more flexibility in this that we can hardly build in. These two factors are the main reason that we are looking for a different solution for the lessons for next year. Lessons remain an important part of our club and just to be clear: Cindy continues to teach. We are still looking for a new tennis teacher.

On September 29 at 9 pm there is a meeting in the bar of Amstelpark for his students and anyone who is interested, to put Stefan in the spotlight.

Thank you very much Stefan!

Nieuws Overzicht