Conferentie Dag van Queer & Sport

Jezelf zijn in beweging. Op vrijdag 18 november van 9.30 tot 16.30 uur organiseert een aantal clubs en organisaties, de dag van Queer & Sport. Een congres over veiligheid en inclusie in de sport. Het vindt plaats in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. 

To be yourself in movement. On Friday November 18th from 9.30am till 4.30pm there will be a conference, the day of Queer and Sport. A congress on safety and inclusion in sports. It will take place in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. 

 

Het congres is bedoeld voor sporters, besturen van sportclubs, beleidsmakers, sportbonden en alle geïnteresseerden.

Tijdens het programma komen sporters en deskundigen aan het woord over verleden, heden en toekomst van queer in de sport.

Datum en tijd:             Vrijdag 18 November, 09.30 tot 16.30 uur
Locatie:                        Pakhuis de Zwijger in Amsterdam.
Entree:                         25 euro; non-profit deelnemers/vrijwilligers.
Entree commercieel:   50 euro; voor professionals. 

Voor meer informatie en aanmelding, klik hier.

 

The congress is intended for athletes, management of sports clubs, policy makers, sports associations and all interested parties. 

During the program, athletes and experts speak about the past, present and future of queer in sport.

For more information and registration, click here.

Nieuws Overzicht