Opzeggen lidmaatschap

Als je je lidmaatschap van Smashing Pink wilt opzeggen, denk er dan aan dat je dat voor 1 december moet doen. Lees verder voor meer details.

If you would like to cancel your Smashing Pink membership, remember that you must do so before December 1st. Read on for more details.

 

Het lidmaatschap kan alleen voor 1 december worden beëindigd.Opzeggen van het lidmaatschap dient per brief of per e-mail te gebeuren, vóór 1 december van het lopende kalenderjaar. Stuur je opzegging naar de ledenadministrateur.

Binnen 1 week ontvang je een bevestiging. Een opzegging is pas geldig als deze schriftelijk bevestigd is door de ledenadministrateur.

Membership can only be terminated before December 1st.Cancellation of the membership must be done by letter or e-mail, before December 1 of the current calendar year. Send your cancellation to the member administrator.

You will receive a confirmation within 1 week. A cancellation is only valid if it has been confirmed in writing by the member administrator.

Nieuws Overzicht