Voorjaarscompetitie / Spring Competition 2023 Inschrijving open / Registration open

Het is weer tijd voor het inschrijven voor de Voorjaarscompetitie. Schrijf je uiterlijk 1 december 2022 in.De competitiecommissie nodigt iedereen uit om je aan te melden voor de KNLTB voorjaarscompetitie 2023. De perfecte combinatie van sporten en gezelligheid. We nodigen dus alle leden, óók vanzelfsprekend de nieuwe clubleden, uit om je op te geven. Je hoeft niet eerder gespeeld te hebben in competitieverband, of al een team te hebben. Wedstrijdervaring (toernooien) is wel een vereiste.

It's time again to register for the Spring Competition. Register no later than December 1st 2022.The competition committee invites everyone to register for the KNLTB spring competition 2023. The perfect combination of sports and fun. We therefore invite all members, including new club members, to sign up. You don't have to have played in a league before, or already have a team. Match experience (tournaments) is a requirement.Er zijn verschillende competitiesoorten: dames, heren en mix op dinsdag, zaterdag en zondag. 

 

Op zaterdag zijn er vaak veel teams. Daar zit een maximum aan gezien de baanbezetting. Kijk dus ook naar de zondag als je er zeker van wilt zijn dat je competitie gaat spelen.

Let op: houd er rekening mee dat als je je opgeeft je moet kunnen spelen. Dus géén vakantie of andere plannen in deze periode! Het spelen van een GLTA toernooi is ook niet toegestaan, behalve natuurlijk ons eigen Pinkstertoernooi.

Inschrijven doe je via het formulier onder deze linkSchrijf je uiterlijk 1 december 2022 in, dan gaan we daarna aan de slag met indelen. 

Uitgebreide informatie is te vinden op de competitiepagina op onze website.

Tot in het voorjaar. Wij hebben er nu al zin in.

Competitiecommissie   Marion, Babs, Petra, Bart 

 

There are different competition types: women, men and mix on Tuesday, Saturday and Sunday.

There are often many teams on Saturdays. There is a maximum given the court occupancy. So also look at Sunday if you want to be sure that you will play competition.

Note: keep in mind that if you sign up you must be able to play. So no vacations or other plans during this period! Playing a GLTA tournament is also not allowed, except of course our own Pinkster Tournament.

Register via the form in this linkRegister no later than December 1st 2022, we will then start scheduling.

More information in English you can find on the Competitie page on our website.

See you in the spring. We are looking forward to it.

Competition Committee   Marion, Babs, Petra, Bart

Nieuws Overzicht