Save the date: 15 maart ALV / March 15th GMM

Op woensdag 15 maart 2023 om 19.30 uur vindt de Algemene Leden Vergadering (ALV) aan. 

On Wednesday March 15th 2023 at 19.30 the General Member Meeting (GMM) will take place. 

Alle stukken zullen minimaal 2 weken voor de ALV op de website te vinden zijn.

All documents will be available on the website at least 2 weeks before the GMM.

Nieuws Overzicht