Vrijwilligersuitje / Volunteer outing

Het bestuur organiseert het vrijwilligersuitje op maandagavond 20 maart. Alle vrijwilligers van het jaar 2022 krijgen per mail een uitnodiging met details.

The board organizes the volunteer outing on Monday evening 20 March. All volunteers of the year 2022 will receive an invitation with details by email.

Meer informatie volgt per mail.

More information follows by email.

Nieuws Overzicht