Oproep: Operationeel directeur Pinkster Tournament 2023

Frank Basjes (onze vrijwilliger van het jaar 2022) organiseert ook dit jaar weer het Pinkstertoernooi. Maar hij kan dit niet alleen en daarom zijn we op zoek naar een operationeel directeur

Frank Basjes (our volunteer of the year 2022) is organizing the Pinkster Tournament again this year. But he can't do this alone and that's why we're looking for an operational director.

Frank doet vooral de inschrijving en de toernooiplanning. Als operationeel directeur organiseer je met anderen een spetterend feest op de zaterdagavond, een soepele inschrijving en de indeling en planning van alle vrijwilligers. Geïnteresseerd? Neem dan contact op met Frank Basjes - mail@frankbasjes.com.

Frank mainly does the registration and tournament planning. As an operational director, you organize with others a smashing party on Saturday evening, a smooth registration and the classification and planning of all volunteers. Interested? Then please contact Frank Basjes - mail@frankbasjes.com.

Nieuws Overzicht