Trainers

De tennisleraren bij Smashing Pink zijn Cindy Goey, Panos Konomi en Suzan Möller. 

Hieronder stellen zij zich voor.

 

The tennis teachers at Smashing Pink are Cindy Goey, Panos Konomi en Suzan Möller. 

They introduce themselves below. (English translation below the Dutch text.)

 

PANOS

Ik ben 33 jaar en heb altijd gesport. Ik begon met coachen in Sydney, waar ik woonde en tennis ademde. De afgelopen tien jaar coachte ik Michael Tebbutt (Michael stond op de wereldranglijst nr. 87 in het enkelspel en nr. 26 in het dubbelspel.) En natuurlijk werkte ik samen met een heleboel andere geweldige coaches.

Ik hou van wat ik doe, ik heb veel geduld, ik corrigeer je swing en ik zal je aan het lachen maken. Ik hou ervan om het ritme zo mogelijk constant in beweging te houden. En natuurlijk drills wanneer nodig en gevraagd.

Hopelijk tot ziens op de baan! (NB Ik spreek geen Nederlands, wel onder andere Engels).

I’m 33 years old and always played sports. I started coaching in Sydney where I lived and breathed tennis. For the last ten year’s I was coaching Michael Tebbutt (Michael was ranked world No. 87 in singles and No. 26 in doubles.) And off course I worked together with a lot of other great coaches. 

I love what I’m doing, I have a lot of patience, I will correct your swing and I will make you laugh. I like to keep the rhythm going constantly moving if possible. And of course drills when necessary and asked.

Hope to see you on court!

 

CINDY

In deze sportomgeving word je wel eens vaker gevraagd om ergens les te komen geven en toen Petra vroeg of ik interesse en tijd had om bij Smashing Pink les te komen geven vond ik dat toch stiekem extra leuk omdat ik deze vereniging een warm hart toedraag. Dus ‘Ja’, ik kom graag leden van SP lesgeven want dat doe ik graag, en niet om geld te verdienen want dan was ik wel consultant gebleven. Na ruim 20 jaar gewerkt te hebben in de financiële dienstverlening werd het tijd voor iets anders, ook al werk ik nog steeds binnen de administratieve processen & IT (AO/IC). Een paar jaar geleden ben ik na een heerlijke sabbatical de opleiding voor Kindercoach gaan doen en achtereenvolgend de tennisopleiding bij de KNLTB voor het officiële papiertje. Ooit hoop ik beiden te kunnen combineren. Kinderen helpen en laten bewegen.

Tennisles geven doe ik al wat langer en doe ik al een tijdje bij Tennisschool Buitenveldert. Ik geef graag dynamische lesjes. Veel bewegen, spelvormen en meer impliciet dan leren expliciet als dat kan. Daarnaast kijk ik samen met de speler welke kleine aanwijzingen hun spel of slag verbeterd kan worden en hoop ik het plezier en de liefde voor deze sport over te kunnen brengen. 

In this sports environment you are sometimes asked to teach somewhere and when Petra asked if I was interested and had time to come and teach at Smashing Pink, I secretly thought that was extra fun because I have a warm heart for this club. So 'Yes', I like to teach members of SP because I like to do that, and not to earn money because then I would have remained a consultant. After working in financial services for over 20 years, it was time for something different, even though I still work within administrative processes & IT (AO/IC). A few years ago, after a wonderful sabbatical, I started training for Children's Coach and followed the tennis training at the KNLTB for the official paper. One day I hope to be able to combine both. Helping and moving children.

I've been teaching tennis for a while now and I've been doing it at Tennis School Buitenveldert for a while. I like to give dynamic lessons. Lots of exercise, game forms and more implicit than explicit learning if possible. In addition, I look together with the player at which small clues their game or stroke can be improved and I hope to be able to convey the fun and love for this sport. 

 

SUZAN

Ik ben Suzan Möller. Ik heb tot 2015 les gegeven bij Smashing Pink en ben daarna volledig gaan werken als psycholoog. Smashing Pink vind ik speciaal omdat het een sportief thuis en ontmoetingsplek is voor zoveel LGBT-mensen van verschillende nationaliteiten en achtergronden. Na een tijdje weg te zijn geweest, vind ik het daarom leuk om weer terug te zijn. 

Ik tennis zelf al vanaf mijn jeugd, heb jaren competitie en toernooien gespeeld en vind het nog steeds een prachtige sport, omdat je tennis op alle niveaus en leeftijden kunt spelen en omdat er zoveel in zit. 

Ik hou ervan mensen te enthousiasmeren voor de sport of een stap verder te brengen qua niveau. Ik leer mensen de techniek die nodig is, maar doe dat bijna altijd aan de hand van spelsituaties. In mijn trainingen komen dus ook de mentale, tactische en conditionele aspecten aan de orde. Zowel voor beginners als gevorderden reik ik oefeningen en mogelijkheden aan om met elkaar te oefenen of het geleerde in wedstrijden toe te passen bij toss, toernooien of competitie. 

Ik geef les op vrijdagochtend en in de zomer op woensdagavond.

I am Suzan Möller. I taught at Smashing Pink until 2015 and then started working full-time as a psychologist. I find Smashing Pink special because it is a sporting home and meeting place for so many LGBT people of different nationalities and backgrounds. So after being away for a while, I like to be back.

I have been playing tennis since my youth, have played competitions and tournaments for years and still think it is a wonderful sport, because you can play tennis at all levels and ages and because there is so much in it.

I like to enthuse people for the sport or take them a step further in terms of level. I teach people the technique that is needed, but I almost always do so on the basis of game situations. In my training sessions, the mental, tactical and conditional aspects are also discussed. I provide exercises and opportunities for both beginners and advanced players to practice with each other or to apply what they have learned in toss, tournaments or competition matches.

I teach on Friday mornings and in the summer on Wednesday evenings.

Lesaanbod nieuwe leden Overzicht